آرشیو شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹، شماره ۵۷۷۶
زندگی: دانش
۱۵

خبر

26 حیوان مستعد ابتلا به کووید-19 شناسایی شدند

محققان با بررسی چگونگی آلوده شدن سلول های حیوانی پستانداران به ویروس کرونا و میزان حساس بودن آنها به این ویروس، 26پستاندار را که بیشتر با انسان در تماس هستند، شناسایی کردند. محققان دریافتند در برخی از حیوانات مانند گوسفندها و میمون های بزرگ، پروتئین ها می تواند با همان قدرتی که وقتی ویروس، انسان را آلوده می کند، با کروناویروس اتصال برقرار کند. آنها همچنین احتمال ابتلا را در گربه های خانگی، سگ ها، راسوها، شیرها، ببرها، راسوهای اهلی و میمون های ماکاک شناسایی کردند./ ایسنا

ویروس کرونا تا 9 ساعت روی پوست می ماند

محققان ژاپنی با انجام آزمایش روی نمونه های پوست متوجه شدند ویروس کرونا تا 9ساعت روی پوست انسان باقی می ماند اما 15 ثانیه پس از استفاده از مایع ضدعفونی کننده حاوی 80 درصد الکل از بین می رود. به این ترتیب مدت زمان زنده ماندن ویروس کرونا روی پوست 4 بار طولانی تر از ویروس آنفلوآنزای نوع A است./ مهر