آرشیو دو‌شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹، شماره ۵۰۰۷
باشگاه اقتصاددانان
۳۱

افزایش شکاف دیجیتال

کونال سن (د کانورسیشن)

حتی قبل از آغاز همه گیری کرونا، نابرابری در بسیاری از کشورهای درحال توسعه درحال افزایش بود. اما همه گیری کرونا بدون شک بر گستردگی نابرابری های اقتصادی و اجتماعی خواهد افزود. در مطلب حاضر به پنج حوزه رشد نابرابری ها در جهان اشاره می شود. نخستین حوزه بازار کار است.

همه گیری کرونا نابرابری بین نیروی کار را بیشتر کرده است. سیاست هایی که دولت ها برای جلوگیری از شیوع کرونا اتخاذ کرده اند، از جمله تعطیل کردن اقتصادها، به طور خاص به طبقه کارگر در اقتصادهای درحال توسعه لطمه وارد کرده است. برای این گروه از نیروی کار که به درآمد روزانه برای ادامه زندگی وابسته بوده اند، ممنوع شدن سفر به شهرها یا

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 750,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 50 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.