آرشیو شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹، شماره ۵۰۵۶
صفحه اول
۱
سرمقاله

رشد اقتصادی و رشد شاخص بورس

نیما نامداری

 در فضای عمومی ایران رایج است که برخی عبارت ها به طرز عجیبی در معنای اشتباه، آن هم به صورت گسترده به کار برده می شوند. یکی از این خطاهای پرتکرار «هدایت نقدینگی» است. برخی از مدیران چنان از هدایت نقدینگی صحبت می کنند، انگار نقدینگی خودروی شخصی آنها است که به هر طرف فرمان را بگردانند، خواهد چرخید. یک سال پیش که حجم نقدینگی در بازار سرمایه رشد شدیدی داشت، بسیاری از مدیران دولتی به خود مدال افتخار می دادند که در نتیجه اقدامات آنها نقدینگی مردم به سمت بورس هدایت شده و حالا که بازار سقوط کرده است همین ها دنبال مقصرانی هستند که نقدینگی را به جای دیگری هدایت کرده اند!

اما آیا واقعا نقدینگی را چه آن زمان که به بازار سرمایه سرازیر شد و چه بعد از آن که از این بازار خارج شد، دولت هدایت می کرد و آیا اساسا ورود نقدینگی به بازار سرمایه همواره پدیده خوبی است؟ پاسخ اجمالی سوال اول منفی است؛ یعنی حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه نتیجه تصمیم و اراده خودآگاه هیچ شخص یا نهادی نبوده؛ اما فعلا کاری به این بخش نداریم و تمرکز این نوشته بر بخش دوم سوال است که آیا اساسا حرکت نقدینگی به سوی بازار سرمایه پدیده خوبی است؟ لزوما خیر! برخلاف ادعای سیاستمداران صرف اینکه سرمایه مردم به بازار سرمایه بیاید و صرف خرید و فروش سهام شرکت ها شود ضرورتا واجد ارزش اقتصادی چندانی نیست.

با رونق گرفتن بازار سرمایه طبیعی است که ظرفیت تامین مالی شرکت ها چه از طریق اوراق بدهی و چه از طریق افزایش سرمایه افزایش خواهد یافت. اما معمولا کسانی که تصور می کنند اگر پول مردم به بازار سرمایه بیاید به نفع اقتصاد کشور است، فرض کرده اند همه یا بخش مهمی از این نقدینگی وارد بنگاه های اقتصادی می شود و صرف تامین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی خواهد شد؛ اما این باور اشتباه است. اگر بخواهیم کمی مساله را ساده کنیم بازار سرمایه را باید دو بخش کرد، بازار سهام و بازار بدهی. بازار سهام آنجاست که اوراق مالکیت شرکت های سهامی عام معامله می شود، اما بازار بدهی جایی است که انواع اوراق بدهی معامله می شود.

پولی که در بازار سهام می چرخد به ندرت وارد شرکت های سهامی عام می شود و فقط بین معامله گران دست به دست می شود. یعنی خریدار سهام یک شرکت، معادل ارزش روز سهمی را که خریده است، به فروشنده آن سهم پرداخت می کند. در این حالت پولی در بازار جابه جا می شود؛ اما هیچ بخشی از آن وارد شرکتی که سهامش معامله شده است، نخواهد شد. فرض کنید شما از کسی یک خانه بخرید و مبلغ مورد توافق برای خرید خانه را به فروشنده پرداخت کنید، واضح است هیچ بخشی از این پول صرف نوسازی و بهبود خانه نخواهد شد، بلکه خریدار پولش را در جیبش گذاشته و دنبال کارش خواهد رفت. معاملات در بازار سهام هم همین وضعیت را دارد.

جایی که تامین مالی شرکت ها در آن انجام می شود، بازار بدهی است. انواع اوراق بدهی نظیر اوراق قرضه، اوراق خزانه، استصناع، صکوک و نیز اوراق صندوق های پروژه، اختصاصی، سرمایه گذاری جسورانه و... در این بازار مبادله می شوند و نقدینگی ناشی از عرضه این اوراق وارد شرکت ها می شود و توسعه فعالیت های آنها را تامین مالی می کند. یکی دیگر از مزایای بازار بدهی، کمک به کشف نرخ بهره است. در این بازار نرخ بهره به صورت غیردستوری و از طریق تشخیص انتظار بازار از سود آینده مشخص خواهد شد و از این طریق راه برای تنظیم نرخ بهره در بازارهای دیگر نظیر بازار پول هم فراهم خواهد شد.

پس نقدینگی واردشده به بازار سرمایه در صورتی مصروف رشد بنگاه ها و کسب وکارها (و طبعا رشد اقتصادی کشور) خواهد شد که در بازار بدهی سرمایه گذاری شود. البته بازار سهام کارکردهای مثبت دیگری دارد که در جای خود مهم هستند، اما این بازار تاثیر چندانی بر تامین مالی شرکت ها و رشد آنها ندارد. در اغلب کشورهای توسعه یافته بالای 80 درصد تامین مالی در بازار بدهی انجام می شود و سهم بازار بدهی از کل بازار سرمایه بین 40 تا 60 درصد است.

اما متاسفانه سهم بازار بدهی در بازار سرمایه ایران بسیار اندک و چیزی در حدود 5 درصد بازار است. در نیمه اول سال 99 کمی بیشتر از 300 هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه انجام شده که تقریبا 60 درصد از آن از طریق بازار بدهی و تقریبا دو سوم تامین مالی انجام شده هم برای دولت و شهرداری ها بوده است. یعنی کل تامین مالی شرکت ها چیزی در حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده که در مقابل ارزش حدودا 7000 هزار میلیارد تومانی بازار می توان نتیجه گرفت کمتر از 4/ 0 درصد ارزش بازار سرمایه مصروف تامین مالی شرکت ها و بنگاه های تولیدی و اقتصادی شده است. طبیعی است در چنین شرایطی آنچه به عنوان هدایت نقدینگی به بورس خوانده می شود، تاثیر چندانی بر رشد تولید نداشته و به همین دلیل از نظر اقتصاد ملی ضرورتا اتفاق مثبتی رخ نداده است.

یک نکته دیگر را هم باید در نظر داشت. در اقتصاد ایران که عمده تامین مالی توسط بانک ها انجام می شود، حرکت نقدینگی از سپرده های بلندمدت در بانک ها به سمت بازار سهام می تواند حتی اثر کاهنده بر تامین مالی بنگاه ها داشته باشد. در فقدان بازار بدهی کارآمد، طبعا بار اصلی تامین مالی کسب وکارها کماکان بر عهده بانک ها است که این کار را با اعطای وام و تسهیلات و خدمات اعتباری انجام می دهند. البته بخشی از پول مردم در بازار سرمایه از طریق صندوق های سرمایه گذاری مجددا به سپرده های بلندمدت در بانک ها بدل خواهدشد؛ اما به هر حال در شرایط فعلی که سهم بازار بدهی از بازار سرمایه در ایران بسیار اندک است صرف اینکه نقدینگی از بانک ها به بورس هدایت شود الزاما به معنای تامین مالی شرکت ها و کسب وکارهای اقتصادی نیست و حتی ممکن است اثر عکس داشته باشد. به همین دلیل بهتر است اولویت اول دولت، توسعه بازار بدهی باشد و سپس این همه بر طبل هدایت نقدینگی به بورس کوبیده شود. این تصور که نقدینگی اگر به بازار سرمایه بیاید قطعا اتفاق خوبی است هیچ مبنایی ندارد.

 نگاه فانتزی به بازار سرمایه و تبدیل کردن رشد شاخص این بازار به یک هدف سیاسی، دامی است که نباید در آن افتاد. ایجاد دوقطبی بانک - بورس هم قطعا به نفع اقتصاد کشور نیست. هدف دولت باید رشد اقتصادی باشد نه رشد شاخص بورس، اگر رشد اقتصادی هدف شود آن وقت اولویت همه تامین مالی بنگاه ها، به خصوص بخش خصوصی واقعی خواهد بود و البته رشد شاخص بورس هم در سایه رشد بخش واقعی تحقق خواهد یافت.