آرشیو شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰، شماره ۵۳۳۰
مدیران
۲۳

عادت‏ های قدیمی چطور باعث سرکوب خلاقیت می شوند؟

تاثیر تصمیم گیری بهتر بر نوآورتر شدن سازمان

مترجم: مریم رضایی
منبع: HBR

رهبران کسب وکار امروزی برای رقابت پذیر ماندن، بر ابزارهای دیجیتال، متدولوژی های چابک و استراتژی های ناب سرمایه گذاری میلیونی می کنند. اما اغلب اوقات، این تلاش ها نه منجر به فرآیندهای عملیاتی پیشرفته می شوند و نه مدل های کسب وکاری را که شرکت ها نیاز دارند به موفقیت تبدیل می کنند - حداقل قبل از اینکه رقبای آنها پیشرفت های خودشان را معرفی کنند، این اتفاق نمی افتد. مقصر اصلی این ماجرا هم ناتوانی در اتخاذ تصمیم های فوری و موثر برای نوآوری است.

فرآیندهای نوآوری اکتشاف محور که شرکت ها این روزها استفاده می کنند، انتخاب های نامحدودی را پیش روی آنها قرار می دهند؛ از آزمون و خطاهایی که مشخص می کنند کدام ایده ها دنبال شوند گرفته تا تصمیم های بی شمار درباره چگونگی انجام آزمایش ها، جمع آوری کدام داده ها، چگونگی تفسیر یافته ها و چگونگی عکس العمل نشان دادن به آنها. اما در شرکت هایی که برای آزمایش کردن صرفا در حال یادگیری هستند، خیلی از تصمیم ها ناکارآمدند یا طبق تجربیات گذشته و چشم اندازهای محدود اتخاذ می شوند. در نتیجه، ریسک های مهم شناسایی نمی شوند، ایده های بد همیشه پابرجا هستند و منابع کمیاب را صرف می کنند و شانس ایده های بهتر و متحول کننده تر کم می شود.

شرکت فایزر را در نظر بگیرید. این غول داروسازی دنیا در سال 2015 یک تلاش تحول دیجیتال را در بازوی «تامین بالینی جهانی» (GCS) خود شروع کرد که بیش از یک میلیون دز داروی در دست تحقیق را سالانه به هزاران حوزه بهداشتی در بیش از 70 کشور دنیا می فرستد. انجام این کار همزمان با حفظ انسجام آزمایش های بالینی، وظیفه ای پیچیده است. هر موضوعی، مثل کافی نبودن سرما برای نگهداری داروها، دستورالعمل های نامشخص برای متخصصان پزشکی، یا ناتوانی بیمار در سازگاری با پرهیزهای غذایی، می تواند پیشرفت درمان های نجات بخش را با تاخیر مواجه کند. در سال 2018 GCS با اقدامات دیجیتال خود به پیشرفت های قابل توجهی رسید. اما با وجود تکنولوژی های پزشکی و دیجیتال جدید، استراتژی فایزر تغییر کرد و بر توسعه دارو و واکسن متمرکز شد.GCS باید چابک تر و نوآورتر می شد تا بهتر بتواند بر نیازهای بیمار متمرکز شود. اما یافته های یک نظرسنجی فرهنگی، نشان داد این سازمان برای تصمیم گیری های خوب و به موقع درباره سیستم ها، فرآیندها و نوآوری ها با مشکل مواجه است.

بنابراین GCS رویکرد خود را در چند جبهه تغییر داد و تیم هایی با کارکردهای مختلف ایجاد کرد که مسوولیت تصمیم های کلیدی، تغییر تناوب جلسات تصمیم گیری و افزایش توانایی اعضای تیم ها برای بحث کارشناسی درباره ایده ها را بر عهده گرفتند. این تلاش ها با شروع کووید نتیجه داد: با پشتیبانی GCS، نخستین مجوز اضطراری واکسن فایزر-بیون تک تنها ظرف 266 روز از اعلام پاندمی صادر شد. موفقیت GCS در توزیع سریع ده ها هزار دز واکسن و همکاری برای حل چالش نگهداری از واکسن ها در دمای زیر صفر، برجسته ترین دستاورد اخیر آنها در نوآوری است که از پیگیری آنی ارسال داروهای آزمایشی تا تست های شخصی سازی شده برای درمان های پیشرفته را شامل می شود.

ما تقریبا دو دهه درباره رهبران سازمانی سازمان های بسیار نوآور و اخیرا هم شرکت های پیشکسوتی که در مسیر تبدیل شدن به نیروگاه های نوآوری هستند، تحقیق کرده ایم. وقتی 65 شرکت را که می خواستند چابک تر شوند از نزدیک مورد مطالعه قرار دادیم، فهمیدیم موفق ترین شرکت ها اصول ناب و چابک را در تصمیم گیری های خودشان به کار می گیرند. این اصول عبارتند از چشم اندازهای متنوع، تصریح حق تصمیم گیری، هماهنگی مناسب تصمیم گیری با سرعت یادگیری و تشویق به تعارض های سالم برای ارائه تجربه بهتر به مشتری نهایی.

    چشم اندازهای متنوع

 تحقیقات قدیمی نشان داده اند تیم های متنوع در شناسایی فرصت ها و ریسک های موقعیت هایی که به حل مشکل می پردازند، بهتر عمل می کنند. اما در سازمان هایی که تازه در حال یادگیری برای آزمایش کردن هستند، چهار چشم انداز در تصمیم گیری کمتر مورد تاکید قرار می گیرند:

 چشم انداز مشتری. تعجبی ندارد که مشتری باید در قلب همه تصمیم گیری ها باشد؛ چه تصمیم گیری درباره محصولات جدید و چه درباره مدل های کسب وکار یا فرآیندهای داخلی. اما معمولا این گونه نیست و به همین دلیل، شرکت ها به دنبال حل مشکلاتی می روند که واقعا برای مشتری اهمیت ندارند و در نتیجه فرصت ها برای پرداختن به تمایلات و مشکلاتی که بیان نشده اند، از دست می رود. راه حلی که وجود دارد این است که در فرآیندهای تصمیم گیری خود، افرادی را که بیشترین ارتباط را با مشتریان نهایی دارند، دخیل کنند: پرسنل عملیات خط مقدم، کارکنان خدمات مشتری، نماینده های فروش، و خود مشتریان.اگر یک فرآیند کسب وکار جدید یا ابزاری دیجیتال برای کارکنان خود ایجاد می کنید، به یاد داشته باشید که صدای آنها باید شنیده شود. در واقع در این مورد، آنها همان مشتریانی هستند که قرار است از این ابزارها استفاده کنند.

واحد GCS فایزر، برای انعکاس صدای بیماران در آزمایش های بالینی و همچنین متخصصان بهداشت درمان که به طور مستقیم با آنها همکاری می کردند، یک کارکرد جدید به نام «داروخانه تحقیقات بالینی» ایجاد کرد و داروسازهایی را برای پیوستن به این بخش استخدام کرد. این بخش در طول زمان به یکی از تصمیم گیرندگان کلیدی در GCS تبدیل شد. دیدگاه داروسازهای این بخش، به نوآوری هایی شامل طراحی بسته بندی دوستدار کاربر تا آموزش واقعیت مجازی برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت و درمان منجر شد.

 چشم انداز محلی. تصمیم گیری در شرکت های جهانی اغلب در دفاتر مرکزی آنها صورت می گیرد، بدون اینکه چشم انداز مناطق جغرافیایی مختلف به اندازه کافی در نظر گرفته شود. در GCS، تصمیم های استراتژیک، حتی آنهایی که بر عملیات منطقه ای تاثیرگذارند، قبلا توسط تیم های مستقر در آمریکا اتخاذ می شدند. اما به محض اینکه واحد ایده هایی را از مدیران محلی دریافت کرد و به آنها اختیار نوآوری داد، پیشرفت های تاثیرگذاری را شاهد بود. به عنوان مثال، وقتی تیم مستقر در آمریکای لاتین ایجاد شد، از تخصص خود برای کاهش زمان استفاده داروهای آزمایشی برای خدمات دهندگان پزشکی و بیماران، از 55 روز به 20 روز استفاده کرد.

  چشم انداز داده محور. در دورانی مثل یکی، دو سال گذشته که محیط کسب وکار در نوسانات دائم بود، تکیه کردن بر تجربیات گذشته برای پیش بردن تلاش های نوآوری، ممکن است باعث سرگردانی یک شرکت شود. روش های ناب نیازمند تست کردن ایده ها و استفاده از داده های کمی و کیفی تقریبا آنی هستند تا بتوان درباره اقدامات بعدی تصمیم گیری کرد. این چالش به این خاطر است که اطلاعات باید برای هر فرد تصمیم گیرنده ای در دسترس باشد. تصویرسازی داده، یک راه حل ارائه می کند: می تواند امکان تفسیر اطلاعات به موقع و پیچیده را توسط افرادی از سوابق مختلف فراهم کند و زمین بازی را طوری سطح بندی کند که افرادی که چندان در استفاده از داده زرنگ و توانا نیستند هم هنگام تصمیم گیری درگیر آن شوند.

  چشم انداز بیرونی. حتی خوش نیت ترین نوآورها، می توانند در منطقه بازی شرکت های خود گرفتار شوند. رهبران شرکت های پیشکسوت، به ویژه آنهایی که همچنان در حال رشدند -  البته به کندی - معمولا ایده های جسورانه را رد می کنند. ایده هایی که ریسک بالا و البته پاداش خوبی هم دارند، به منابع یا قابلیت های جدید نیاز دارند، وگرنه هسته کسب وکار را با تهدید مواجه می کنند. یک چشم انداز بیرونی می تواند به سازمان ها کمک کند این اقدامات را با جدیت بیشتری مد نظر قرار دهند.

البته چشم انداز بیرونی می تواند از داخل شرکت هم نشات بگیرد. مثلا GCS استعدادهای توانمند را از دیگر بخش های فایزر فراخوانده بود تا به طور دائم به تیم رهبری این شرکت بپیوندند و تعداد اعضای گروه را از 6 به 16 نفر افزایش داد. خیلی از رهبران شرکت های دیگر، از کارکنان کم تجربه و تازه استخدام شده خود می خواهند در جلسات مدیریت ارشد شرکت کنند. به خاطر اینکه این افراد خیلی وارد عمق کارهای داخلی شرکت نشده اند، سوالاتی می پرسند که فرضیات هسته ای را به چالش می کشد و به تغییر چارچوب انتخاب های استراتژیک کمک می کند. چشم انداز بیرونی همچنین می تواند از آن سوی دیوارهای شرکت یا حتی صنعت دیگری نشات بگیرد. مثلا GCS افرادی را از لابراتوار نوآوری دلتا ایرلاینز دعوت کرد تا در یک کارگاه طراحی تجربه آزمایش های بالینی برای بیماران شرکت کنند. اسکنر کارت پرواز و قابلیت های ردیابی چمدان های شرکت دلتا، جرقه ایده هایی را برای روش های جدیدی که GCS می توانست قابلیت های ردیابی داروهای ارسالی خودش را توسعه دهد، روشن کرد که تضمین می کرد بیماران بیشتری می توانند دز مناسب از داروی مناسب را در زمان مناسب دریافت کنند.

   حق تصمیم گیری واضح

خیلی از سازمان ها وقتی تشخیص می دهند باید دیدگاه های زیادی را جمع آوری کنند، هر چه بیشتر بر شبکه های غیرمتمرکز از تیم هایی با کارکردهای مختلف تکیه می کنند تا چابکی خود را افزایش دهند. اما این موضوع می تواند اثرات منفی هم داشته باشد: هر چه صداها در یک تصمیم گیری بیشتر باشد، در نهایت واضح نیست چه کسی چه گفته است و در نتیجه فرآیند نوآوری کند و به ناامیدی و عدم تعهد منجر می شود.

به عنوان مثال، وقتی مدیران یک شرکت خدمات مالی، از رهبران پرپتانسیل تیم های خود خواستند مدل های کسب وکار جدید را شناسایی و دنبال کنند، نتایج ناامیدکننده ای به دست آمد. رهبران تیم نمی فهمیدند که به آنها اختیار داده شده تا خودشان تصمیم گیری نهایی را انجام دهند و اغلب اوقات به جای اینکه یک طرح عملیاتی را اجرایی کنند، به مدیران ارشد رجوع می کردند و گزینه های پیشنهادی خود را مطرح می کردند تا از بین آنها انتخاب کنند. آنها همچنین تجربه ای ترکیبی داشتند. در ابتدای کار، از اینکه برای یک پروژه نوآورانه انتخاب شده بودند، انرژی و تحسین زیادی به دست می آوردند. اما بعدا وقتی عدم ارتباط بین پیشنهادهایی که می دادند و تصمیم هایی که از طرف مدیران اتخاذ می شد را دیدند، ناامید و سرخورده شدند. مدیران هم گرفتار عادت سوال پرسیدن آنها شده بودند و در نهایت حق تصمیم گیری با ابهام مواجه شده بود.رهبران سازمان، برای توانمندسازی موثر افراد تصمیم گیر، در هر موردی که باید مشخص شود چه کسی مسوول اجرای تصمیم است، چه کسی قرار است تصمیم را نهایی کند، چه کسی باید مورد مشاوره قرار بگیرد و چه کسانی باید مطلع شوند، باید صریح و شفاف عمل کنند. اگر رهبران سازمان وظیفه تصمیم گیری را به یک گروه واگذار می کنند، باید فرآیندی که مورد استفاده قرار می گیرد و پارامترهای اختیارات گروه  را برای هر کسی که دخیل است، مشخص کنند.

    هماهنگی  مناسب

شرکت های پیشکسوت، تصمیم های نوآوری را بر اساس یک برنامه ثابت و از طریق بازبینی های فصلی یا سالانه اتخاذ می کنند. به این صورت که تیم های ارشد به عقب برمی گردند، برنامه های گذشته را ارزیابی می کنند و برنامه های جدید درست می کنند. اما در شرکت های چابک، نوآوری بر اساس یادگیری اکتشاف محور است. با هر آزمایش، داده و دیدگاه هایی ایجاد می شوند که باید در آزمایش های بعدی مد نظر قرار بگیرند. رهبران سازمان باید تصمیم گیری هایی را مورد تشویق قرار دهند که سرعت آنها با چرخه یادگیری هماهنگ است. برای اینکه هماهنگی مناسب را برای جلسات خود بسنجید، به این فکر کنید که چقدر طول می کشد تا داده های کافی برای تایید یا رد فرضیات خود را جمع آوری کنید. اگر سرعت یادگیری شما بالا است یا با تغییرات سریع مواجه هستید، باید تناوب تصمیم هایی که می گیرید را بیشتر کنید. مثلا در دوران پاندمی، بیشتر تیم های رهبری در شرکت ها به طور طبیعی سرعت تصمیم گیری را در جلسات بالا بردند. با توجه به ماهیت غیرمترقبه این بحران، هر تصمیمی باید یک «فرضیه موثر» در نظر گرفته می شد تا آنها بتوانند به جای جلسات بلند هر چند هفته یک بار، جلسات کوتاه روزانه داشته باشند. خیلی از آنها می گویند امیدوارند این ریتم جدید و سریع، بعد از پایان پاندمی هم ادامه پیدا کند.

خیلی از تصمیم هایی که روزانه به صورت آزمایشی اتخاذ می شوند، معمولا به فرآیندهای مداوم نیاز دارند. به عنوان مثال، در یک سازمان هندی که مورد مطالعه قرار دادیم، تیم طراحی یک گروه در واتس اپ ایجاد کرد تا از طرح های پیشنهادی مطرح شده در کل سازمان، بازخورد جمع آوری کند؛ از جمله کارکنان دورکاری که از نزدیک با کاربران نهایی سروکار داشتند. از آنجا که این کانال همواره در دسترس بود، طراح ها می توانستند در لحظه بازخورد کارکنان را دریافت کنند و فورا در تصمیم های خودشان لحاظ کنند.

   جدال خوب

دعوت از مجموعه متنوعی از شرکت کننده ها در مجمع های تصمیم گیری، به صورت اتوماتیک به بررسی درست اید ه ها منجر نمی شود. خیلی از سازمان ها در اینجا دچار مشکل می شوند: آنها نمی توانند یک فضای بازار رقابتی از ایده ها که احتمال شناسایی ریسک ها و دنبال کردن پروژه های مهم را افزایش می دهد، ایجاد کنند.

در برخی تیم های ناکارآمد، بحث های مفید به واسطه درگیری های سیاست کاری، رفتارهای تدافعی یا دستورالعمل های پنهان، به نتیجه نمی رسند. منتقدان ایده ها اغلب به منتقدان شخصیت ها تبدیل می شوند و کارکنان دیگر اعتماد ندارند که ایده هایشان با جدیت مورد توجه قرار بگیرد. معمولا مکالمه های واقعی و تصمیم ها «خارج از اتاق جلسه» رخ می دهند و بنابراین اعضای گروه با اینکه از آنها خواسته شده مشارکت کنند، احساس عدم تعلق دارند.

یک دلیل رایج دیگر بحث های غیرمولد هم، فرهنگ زیاد مودب بودن است. خیلی از افراد برای اینکه از درگیری دور باشند، سعی می کنند اختلاف ها را به حداقل برسانند. نتیجه این کار این است که آنهایی که دیدگاه قابل توجهی ندارند، یا اصلا حرف نمی زنند یا خیلی زود مصالحه می کنند. در نتیجه، هر چقدر هم گروه متنوع باشد، روسا یا کارشناسان بر فرآیند تصمیم گیری تسلط پیدا می کنند.

در هر دو موقعیت، رهبران سازمان نباید نگران توانایی مشارکت افراد باشند، بلکه باید به این فکر کنند که آیا افراد می دانند چطور باید بحث کنند یا نه. آنها به سه روش می توانند امنیت روانی برای ترویج بحث های مفید را ایجاد کنند:

1-سوال پرسیدن. رهبران سازمان باید درباره آنچه نمی دانند شفاف باشند و در واکنش به هر آزمایشی که صورت می گیرد، این چهار سوال را بپرسند: چه چیزی یاد گرفتید؟ چطور یاد گرفتید؟ در مرحله بعد نیاز دارید چه چیزی یاد بگیرید؟ من چه کمکی می توانم کنم؟

2-تمرکز بر داده. داده ها می توانند مبنای خوبی برای بحث های مولد باشند. اعضای تیمی که تصور یکسانی از داده ها دارند، درک مشترک تری از مشکلات دارند.

3- بیان یک هدف مشترک. هماهنگ کردن کل سازمان درباره یک هدف مشترک و معنادار، به افراد اجازه می دهد برای ایده های جدید بجنگند، چون همه می دانند به دنبال چه چیزی هستند.

    اهمیت رهبری سازمان

سازمان ها و تیم ها برای تصمیم گیری های سریع تر، باید رفتارهای جدیدی اتخاذ کنند، اما مدیران هم باید تغییر کنند. وقتی نوآوری الزامی می شود، رهبران سازمان باید محیط هایی ایجاد کنند که کارکنان پاسخ مشکلات را خودشان پیدا کنند. به عقب برگشتن و فراهم کردن امکان تصمیم گیری برای دیگران و به ویژه عکس العمل بد نشان ندادن به تصمیم گیری دیگران، به جسارت نیاز دارد. اما تا وقتی این روش کاری را در پیش نگیرید، سازمان شما نمی تواند آن طور که باید نوآور باشد.