آرشیو یک‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰، شماره ۷۸۶۰
ایران زمین
۲۴
نما

کشف قطعه ای از نسخه عیلامی کتیبه سنگی خشایارشا در تخت جمشید

پژوهشگران مرکز پژوهش های کتیبه شناسی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید در قالب برنامه مستندنگاری آثار مکتوب در محوطه تخت جمشید، قطعه سنگ آهکی به خط و زبان عیلامی هخامنشی را در مخزن موزه تخت جمشید یافتند که پس از انجام مطالعات مقدماتی روی آن متوجه شدند قطعه مذکور حاوی بخشی از نسخه عیلامی کتیبه ای از خشایارشا هخامنشی موسوم به کتیبه XPl است.

نسخه فارسی باستان این کتیبه در چهارم بهمن ماه 1345 در فاصله 1700متری شمال صفه تخت جمشید در کنار جاده کشف شد و توسط شادروان بدرالزمان قریب استاد وقت رشته زبان های باستانی دانشگاه شیراز مطالعه و منتشر شد. این متخصص زبان های باستانی افزود: «بخش بزرگی از متن این کتیبه در حقیقت یک نسخه از کتیبه داریوش نخست روی آرامگاه او در نقش رستم در دو طرف ورودی آرامگاه است و قطعاتی از این کتیبه در دوران کاوش های هرتسفلد در محوطه موسوم به فرته داران کشف شده بود. یکی از نخستین کتیبه های هخامنشی که توسط پژوهشگران ایرانی مطالعه و منتشر شد نسخه فارسی باستان کتیبه مذکور بود و اکنون نیز پس از حدود 55 سال، قطعه حاوی نسخه عیلامی این کتیبه نیز برای نخستین بار توسط پژوهشگران ایرانی منتشر می شود.

وجود تعداد بالا و متنوعی از قطعات حاوی خط میخی از دوران هخامنشی و پیشاهخامنشی در مخزن موزه تخت جمشید و همچنین وجود کتیبه های متنوع از دوران هخامنشی تا معاصر در سراسر محوطه های تخت جمشید و نقش رستم، این مجموعه را تبدیل به یکی از غنی ترین مجموعه های دنیا از نقطه نظر کتیبه شناسی کرده است.