آرشیو سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، شماره ۲۳۰۵۳
اخبار کشور
۳

رئیس جمهور قزاقستان از نمایشگاه توانمندی های پزشکی ایران بازدید کرد

قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان از نمایشگاه توانمندی های پزشکی ایران بازدید کرد.

به گزارش ایرنا رئیس جمهور همتای قزاقستانی خود را به بازدید از نمایشگاه توانمندی های پزشکی ایران دعوت کرد.

در این بازدید رئیس جمهور قزاقستان در جریان بخشی از توانمندی های پزشکی قرار گرفت.