آرشیو سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، شماره ۲۳۰۵۳
معارف
۷
چراغ راه

برتری ارزش عبادت فرد متاهل

منبع: الکافی، ج 5، ص 329، ح 6

قال النبی(ص): «رکعتان یصلیهما المتزوج، افضل من رجل عزب، یقوم لیله و یصوم نهاره».

پیامبر اکرم فرمود: دو رکعت نمازی که مرد متاهل می خواند، برتر از (اعمال) مرد مجردی است که شبش را به عبادت می گذراند و روزش را به روزه داری.