آرشیو سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، شماره ۶۲۴۲
رسانه
۶

عکس و مکث

آرش مجیدی نقش حسام، فرمانده تیم شهباز را بازی می کند

علیرضا آرا ایفاگر نقش فرزاد از گروه شهباز است

رضا داوودنژاد نقش مجید از اعضای تیم شهباز را به عهده دارد

مهدخت مولایی نقش نجوا، شخصیت اصلی را به عهده دارد

​​​​میلاد میرزایی نقش علیرضا از گروه شهباز را ایفا می کند