آرشیو سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، شماره ۶۲۴۲
سبک زندگی
۱۲
کارگاه زندگی

راهکارهای ترسناک برای شجاع بودن

نلسون ماندلا سخن جالبی دارد که می گوید: «فرد شجاع کسی نیست که احساس ترس نمی کند بلکه کسی است که بر این ترس پیروز می شود.»

این سخن آنجا اهمیت دارد که بدانیم اگر انسان نخستین بر احساس ترسش پیروز نمی شد و از غار بیرون نمی آمد نسل بشر منقرض می شد. شجاع بودن اما با به کار بردن تکنیک هایی اتفاق می افتد چراکه شجاعت ترکیبی از قدرت ذهن، دانش و اعتماد به نفس است. شجاعت می تواند به افراد این قدرت را بدهد که تصمیمات دشوار بگیرد.  شجاعت و جسارت انجام کاری از ملزومات زندگی هر فرد است. برای شجاع بودن اما باید تصمیم گرفت. دل به دریا زد و با خطرات رو به رو شد. شجاعت البته به این معنی نیست که بی مهابا وارد ماجرایی شد بلکه باید یاد گرفت که ترس را به شکلی مهار کرد. هیچ کس بدون احساس ترس به دنیا نیامده است. می توان اما یاد گرفت که بر ترس غلبه کرد. لازمه این اتفاق هم تصمیم گرفتن با ملاحظات رویدادهای پیشرو است. عاقبت اندیشی و بررسی همه جوانب کار می تواند در تصمیم درست و بدون ترس کمک کند.  بررسی دلایل ترس های پنهان و آشکار و رفع آن دلایل می تواند به فرد کمک کند تا در هدف مهمش که رسیدن به شجاعت و جسارت است برسد.