آرشیو سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، شماره ۶۲۴۲
سبک زندگی
۱۲
نکته روز

پیشتازان و کم کاران فرزندآوری در کشور

زنگ خطر نرخ پایین موالید در کشور مدت هاست که به صدادرآمده.

حالا بسیاری از والدین تمایلی به فرزندآوری ندارند اما سهم موالید در استان ها نشان می دهد که مساله فرزندآوری در برخی استان ها به شدت مورد توجه است. برخی از استان ها مانند استان سیستان وبلوچستان بیشترین موالید فرزند سوم یعنی 48.9 درصد را دارند، برخی دیگر از استان ها مانند زنجان 46.5 درصد موالید خود را به تولد فرزند دوم اختصاص داده اند اما 55درصد از موالید استان گیلان فرزند اول است که در بین استان های کشور بیشترین سهم را دارد.  در کلان شهرها شرایط متغیر است. در تهران، پایتخت، 50درصد از موالید کشور فرزند اول هستند، 41.7 درصد از موالید فرزند دوم و تنها 8.3درصد موالید سهم تولد فرزند سوم است. در اصفهان نیز 44.7 درصد موالید فرزند اول، 43.9 درصد از موالید فرزند دوم و 11.3درصد موالید نیز متعلق به فرزند سوم است. در خراسان رضوی این آمار کمی جابه جا می شود. در این استان 37.3درصد از موالید مربوط به فرزند اول، 42.2درصد از موالید فرزند دوم و 20.6 درصد موالید نیز فرزند سوم است. 

گیلان: 55 درصد موالید این استان فرزند اول هستند.

زنجان: 46.5 درصد موالید این استان فرزند دوم هستند.

سیستان وبلوچستان: 48.9 درصد از موالید این استان فرزند سوم هستند.