آرشیو سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، شماره ۶۲۴۲
رسانه
۷

کام شیرین با شکرستان

مجموعه «شکرستان» روی وب سایت شبکه آی فیلم فارسی قرار گرفت.

مجموعه انیمیشن شکرستان، حکایتی از شهری خیالی است که در فصل اول آن زنده یادمرتضی احمدی روایتگر ماجراهای پرفراز و نشیب و البته پندآموز سریال شد و پس از او، احسان کرمی ادامه کار را برعهده گرفت. هر قسمت از این انیمیشن داستانی مجزا دارد و مردم شکرستان بنا به نیازهای دراماتیک هر قصه، در هر قسمت نقشی متفاوت را برعهده می گیرند.