آرشیو چهار‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۱، شماره ۷۹۳۸
ایران اقتصادی: کار و تعاون
۱۳

پارلمان تعاون ایران، عضو هیات مدیره ICA شد

در مجمع عمومی اتحادیه جهانی تعاون (ICA)، بخش تعاون کشورمان برای نخستین بار توانست کرسی عضویت در هیات مدیره این سازمان را به دست آورد. اتحادیه بین المللی تعاون (International Co-operative Alliance) یا ICA یک انجمن بین المللی است که انواع سازمان های تعاونی را شامل می شود. اعضای اتحادیه را سازمان های ملی و بین المللی تعاون در تمامی بخش ها از جمله کشاورزی، بانکداری، انرژی، صنعت، بیمه، ماهیگیری، تعاونی های مسکن، گردشگری و مصرف تشکیل می دهند.

تا پایان سال 2002 میلادی، ایکا با 236 سازمان عضو از 93 کشور تقریبا 725 میلیون نفر را در سراسر جهان تحت پوشش قرار داده بود که اکنون، این آمار تا مرز 800 میلیون نفر نیز برآورد می شود. اتحادیه بین المللی تعاون، بزرگترین نهاد بین المللی غیردولتی در جهان است که در برگیرنده حدود یک میلیارد نفر از 96 کشور جهان است و هدف اصلی آن، ارتقا و تقویت تعاونی های مستقل و تسهیل روند توسعه اقتصادی و اجتماعی اعضا در سراسر دنیا است. امسال در مجمع عمومی اتحادیه جهانی تعاون (ICA)، رئیس اتاق تعاون ایران با کسب اکثریت آرا به عضویت هیات مدیره اتحادیه جهانی تعاون درآمد. دراین مجمع که نمایندگان بیش از 110 کشور دنیا حضور داشتند، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با پیشی گرفتن از کشورهای صاحب نفوذ و قدرتمند در عرصه نهضت تعاون جهان، در میان اعضای منتخب دوره جدید هیات مدیره اتحادیه جهانی تعاون قرار گرفت. این رویداد برای اولین بار در تاریخ اتحادیه جهانی تعاون رخ داده و بخش تعاون کشورمان موفق به اخذ کرسی هیات مدیره اتحادیه جهانی شده است.

اتحادیه بین المللی تعاون، یکی از قدیمی ترین سازمان های غیردولتی و از جمله نهادهای رسمی سازمان ملل متحد بوده که در 18 آگوست سال 1895 در کنگره بین المللی تعاون در لندن تاسیس شد و دفتر مرکزی آن هم اکنون در شهر «ژنو» است. پنج دفتر منطقه ای، آسیا اقیانوسیه، آفریقا، امریکا، استرالیا و اروپا، حلقه های ارتباط دهنده دفتر مرکزی در پنج قاره جهان محسوب می شوند که عمده وظایف آنان اطلاع رسانی، تحقیق و بررسی مشکلات، پیشنهادها و انعکاس رهاوردهای نهضت تعاون دنیا است. اعضای این اتحادیه به طور عمومی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و در بخش های کشاورزی، بانکداری، انرژی، صنعت، بیمه، ماهیگیری، تعاونی های مسکن، گردشگری و مصرف هستند. اتحادیه بین المللی تعاون (International Co-operative Alliance) با تسهیل جریان اشتغالزایی و حمایت از فقرزدایی و برنامه های سرمایه گذاری خرد در سراسر جهان در تلاش است اهمیت تعاونی ها در زمینه های اقتصادی، اجتماعی را در اذهان جامعه روشن کند و با تشکیل جلسات و کارگاه های آموزشی، تعاونی ها را به تعامل بیشتر با یکدیگر فراخوانده و با کمک های فنی و مالی خود به رشد جنبش تعاون کمک کند.

این اتحادیه همچنین تلاش خود را در عرصه بین المللی به ارتقای سهم و جایگاه تعاونی ها در چرخه اقتصادی کشورها، نحوه تعامل با دولت ها، توسعه تعاون بین تعاونگران و کمک به تحقق اصول هفتگانه تعاون معطوف کرده است. اتاق تعاون ایران به نمایندگی از بخش تعاون کشورمان از اعضای فعال ICA بوده و همکاری های خوبی را با این نهاد بین المللی دارد.