آرشیو چهار‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۱، شماره ۵۲۳۸
صفحه اول
۱
تیتر اول

بر عبث می پایند

احمد طالبی نژاد

آن چیزی که امروز در عرصه سینما و تلویزیون در حال رخ دادن است بی سابقه نیست، کم سابقه هم نیست. اینها همه حاشیه هایی است بر جریان فرهنگ و هنر و این مملکت که فعلا متولی اصلی و قطعی ندارد. هر کس از هر جایی از مراکز امنیتی گرفته تا حوزه های علمیه و دیگر ارگان ها و نهادها در امر فرهنگ و هنر دخالت می کنند به غیر از وزارت ارشاد که متولی اصلی فرهنگ و هنر است. در چهار دهه اخیر همیشه همین وضعیت بوده مثلا در مورد فیلم برداران لیلا و توقیفش اگر این مدعیان و دلسوزان و دلواپسان فضا را ملتهب نمی کردند اتفاق توقیف فیلم را شاهد نبودیم، نهایتا در باب اینکه بعضی عوامل شوونات را رعایت نکردند به آنها تذکری داده می شد. حالا کار به جایی رسیده که تهیه کننده کار که اتفاقا خودش آدم با نفوذی است، مجبور است کوتاه بیاید و فیلم در محاق بیفتد. تاوان چنین رفتارهایی را از یک طرف سازندگان فیلم و از طرف دیگر تماشاگرانی می دهند که سال به سال باید منتظر باشند تا در مقابل انبوهی فیلم بی خاصیت و کمدی های سخیف و یکی، دو فیلم درست و درمان به تماشای این فیلم ها بنشینند که با این توقیف ها و ممیزی ها این توفیق نصیب مخاطب نمی شود.

از آن طرف پلتفرم های نمایشی پر شده از سریال های بی خاصیت اغلب خشن و ضد فرهنگی اما حالا که هنرمندی مثل مرضیه برومند با آن سابقه درخشان کار عروسکی شهرک کلیله و دمنه را روانه بازار کرده عده ای جار و جنجال راه انداخته اند و فریاد وااسلام های شان به هوا رفته است. اینها نمی دانند که مرضیه برومند از خودشان آشنا تر و دلسوزتر است برای بچه ها و جوان های این مرز و بوم. اما نتیجه کلی از این مقدمه این است که عده ای برای سینما و فرهنگ و هنر به طور کلی دندان تیز کرده اند و کمر به نابودی این گفتمان بسته اند. اما زهی خیال باطل چون مقوله فرهنگ و هنر چیزی نیست که با دستور آمده باشد تا عده ای بتوانند با دستوری دیگر مانع حیاتش بشوند. ایران سرزمین فرهنگ و هنر است هر هنری از هر جایی که به ایران سرایت کرده از جمله سینما تئاتر و دیگر مقوله ها در بدو امر ایرانی شده است، بنابراین این آقایان به قول نیما یوشیج «بر عبث می پایند». بر دست اندارکاران از مدیران تا خالقان آثار هم لازم است که در این شرایط بحرانی بکوشند خیمه سینما و تئاتر و موسیقی و دیگر هنر ها را از گزند توفان های موسمی در امان بدارند.