آرشیو چهار‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۱، شماره ۵۲۳۸
صفحه آخر
۱۲
مجله روز

آزما

صد و شصت و هفتمین شماره از ماهنامه «آزما» با پرونده ویژه «ادبیات  متعهد یا  ابزاری» منتشر شد.

 این شماره با یادداشتی از هوشنگ اعلم با عنوان «مطبوعات ایران، بودن برای نبودن!» آغاز می شود و سپس مطالب «آنان که پر نمی شود جای شان به آسانی» به یاد دکتر اسلامی ندوشن، «پرواز سیمرغ تا آسمان اسپانیا» و در ادامه گزارشی از رونمایی ترجمه شاهنامه به زبان اسپانیایی آمده است. سپس گفت وگویی با حسن میرعابدینی درباره کتاب «دختران شهرزاد» (زنان نویسنده ایرانی) با عنوان «پابه پای تاریخ با زنان نویسنده» و مقاله ای از هوشنگ اعلم با عنوان «داریوش همایون، مردی با نقاب سیاه» منتشر شده است. شماره صد و شصت و هفتم ماهنامه فرهنگی، اجتماعی «آزما» به صاحب امتیاز و مدیرمسوولی ندا عابد و سردبیری هوشنگ اعلم در 74 صفحه و با قیمت 50 هزار تومان منتشر شده است.