آرشیو چهار‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۱، شماره ۵۲۳۸
صفحه آخر
۱۲

عکس نوشت

خبرگزاری مهر با انتشار مجموعه عکسی نوشت: «اشتهارد دامان خود را گسترده است تا گردشگران در دل کوه های زیبایش تپه های رنگ به رنگش را به تماشا بنشینند».