آرشیو چهار‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۱، شماره ۶۲۴۳
فرهنگ
۱۰
خبر

اسعدیان: یک زمانی دعوا سر اکران بود

منبع: ایسنا

همایون اسعدیان، دبیر جدید شورای صنفی نمایش با بیان این که با توجه به شرایط کرونایی و اجتماعی خاص فعلی، حدود120تا130 فیلم پشت خط اکران هستند، گفت: همه اعضای شورای صنفی معتقدند در این وضعیت نمی توان به شیوه های قدیم و مثلا براساس کف فروش، فیلم ها را اکران کرد و باید راهکارهای جدید را متناسب با وضعیت بحرانی اکران و سینما در نظر بگیریم، چون به هرحال مردم در شرایط اقتصادی فعلی کمتر به سینما می روند و نیاز به یک عزم و همیاری عمومی است تا مردم دوباره به سمت سینما برگردند. این کار نمی تواند در حد یک شورای صنفی یا چند پخش کننده و تهیه کننده دنبال شود و به همکاری کلان وزارت ارشاد و نیز دیگر دستگاه های مرتبط نیاز دارد تا از راه حل هایی که ما به آنها فکر کرده ایم حمایت کنند. 

وی با تاکید بر استقلال این شورا از شورای راهبردی اکران، یادآور شد: یک زمانی بر سر اکران فیلم ها دعوا بود اما الان صاحبان فیلم ها ترس از اکران دارند و لازم است برای آرایش اکران بحث و گفت وگو با تهیه کننده ها و پخش کننده ها اتفاق بیفتد تا مثلا بعضی فیلم ها با هم اکران نشوند. درواقع برای نجات اکران به یک حرکت و همکاری جمعی و گسترده نیاز است.قرار است نشست های شورای صنفی نمایش یکشنبه ها در محل خانه سینما برگزار شود.