آرشیو چهار‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۱، شماره ۶۲۴۳
دانش
۱۵
دانش فضایی

فضاپیمای رکوردشکن ویجر 1 و 2 در مسیر خاموشی ابزارها

حمیدرضا قنبری ها