آرشیو پنج‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱، شماره ۷۹۳۹
طنز
۲۱

کاریکلماتور مسکنی

نرگس داشادیان

افق در بازار مسکن، گم شد

قیمت مسکن، تبش رفت بالا، پاشویه کردند.

نبض مسکن بالا رفت، مستاجر سکته کرد.

ستون فقرات فقر، محکم تر شد.

بازار مسکن نا آرام بود، اسطوخودوس دادند، بخورد.

بازار اجاره کنترل نشد، سیگاری شد.

مرکز استعدادیابی اعلام کرد: قیمت مسکن استعداد کاهش ندارد. دیگر به کلاس نفرستید.