آرشیو پنج‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱، شماره ۷۹۳۹
طنز
۲۲

نخست وزیر رژیم اشغالگر راهبرد جدیدش برای مقابله با نیروهای مقاومت در منطقه را اعلام کرد: «هدف گرفتن سر هشت پا!

به پا به مسیر دهن هشت پا نیفتی

طراح: سید محمدجواد طاهری