آرشیو پنج‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱، شماره ۱۰۳۴۴
اقتصادی
۴

محمد شفیع ملک زاده، رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی: خشکسالی و گرانی نهاده های دامی ضریب خودکفایی گندم را با کاهش مواجه کرد

گروه اقتصادی: محمد شفیع ملک زاده، رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی درتشریح کاهش ضریب خودکفایی گندم با بی توجهی به کشاورزان به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: مولفه های بسیاری در سال زراعی جاری دست به دست یکدیگر داد تا کشت موردنیاز گندم تحت تاثیر قرار بگیرد. یکی از  مهم ترین عوامل خشکسالی  اقلیم جغرافیایی ا ست. به سبب خشکسالی بسیاری از محصولات برداشت نشده و مزارع آبی نیز با مشکل روبه رو شد. 

وی افزود: به موجب خشکسالی، بیش از 50 درصد کشور کاهش عملکرد داشت. دراین میان برخی استان ها همچون خوزستان چندان تاثیر نپذیرفتند اما استان هایی همچون فارس، بوشهر و اصفهان بسیار متضرر شدند. ملک زاده تصریح کرد: استان های شمالی کشور همچون گیلان و مازندران نیز مستثنی از این قاعده نبودند و به دلیل خشکسالی در مقایسه با سال های گذشته کاهش عملکرد داشتند. در کنار مسئله خشکسالی عواملی همچون سرمازدگی در سال گذشته موجب ظهور مشکلات متعدد و ضررهای فراوان به کشاورزان شد. رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: از بین رفتن محصولات به دلیل سرمازدگی در ارتباط باکیفیت کم نهاده ها و سموم است. متاسفانه مواد شیمیایی مورداستفاده به درستی عمل نکرده و موجب آسیب محصولات شده است. باتوجه به حذف ارز دولتی که در سال 99 اتفاق افتاد، بسیاری از نهاده های وارداتی با افزایش قیمت 7 برابری مواجه شدند و تهیه شان برای کشاورزان غیرممکن شد. 

او اضافه کرد: مسئله همیشگی کشاورزان، نقدینگی است. به موجب کاهش نقدینگی و افزایش قیمت نهاده های دامی قادر به تهیه پیش نیازهای خود نیستند. از طرفی کسانی که خود تعیین کننده قیمت گندم و به نوعی واردکننده بودند، ذی نفع شدند. به موجب ذی نفع شدن برخی افراد وابستگی به واردات افزایش یافت و به موجب گرانی ها تولید داخل نیز با مشکل مواجه شد. 

 ضرورت کاهش وابستگی به عوامل خارجی

وی متذکر شد: متاسفانه در شرایط امروزی کشاورز حمایت نمی شود. چنانچه حمایت از این قشر در دستور کار قرار بگیرد، می توانیم در چند سال آینده در تولید محصولات استراتژیک به خودکفایی برسیم. ملک زاده در پایان این گفت وگو بیان داشت: نباید چشم امید به بیرون ببندیم چون ممکن است زمانی برسد که لازم باشد ارز زیادی را از کشور خارج کنیم و با هزینه گزاف محصول وارد کنیم. بنابراین به هر شکل باید بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که وابستگی به کشورهای دیگر را به حداقل برسانیم که این امر کاملا به نفع تولیدکننده و مصرف کننده است. ضرورت دارد فضا را در راستای حمایت از تولیدکننده رقم بزنیم و قیمت منطقی را برای خرید تضمینی در دستور کار خود قرار دهیم.