آرشیو پنج‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱، شماره ۵۴۸۱
تاریخ و اقتصاد
۲۳
سرگذشت

شکل گیری نخستین انجمن بلدیه مشهد

توده مردم مشهد پیش تر متمایل به دولت بودند و ریشه های مشروطیت هنوز در آنجا تقویت نشده بود. اقبال عمومی از مشروطیت هم بیشتر بر اساس هیجانات مردمی شکل گرفت تا خواست و شناختشان از مشروطیت؛ چنان که ملک زاده در این رابطه اعتقاد دارد که زدوخورد مشروطه طلبان با مستبدان در مشهد بیشتر جنبه شخصی داشت و «خراسان هیچ وقت در ر اه مشروطیت قدم موثری برنداشت و مشروطه خواهان حقیقی در آن سامان نفوذی نداشتند.

در میان روحانیون مشهد هم مشروطه طلب بودند و هم طرفدار دولت و استبداد؛ ولی روی هم رفته اکثریت روحانیون شهر مشهد مشربی استبدادی داشتند و حتی همراهی برخی از آنان با مشروطیت بیشتر از روی اجبار افکار عمومی بود تا تمایل. به هر حال به نظر می ‎رسید با ظهور مشروطیت آمال و آرزوهای مردم برای زندگی بهتر در پرتو نظارت نمایندگان مردم برآورده شده باشد. اما روند انقلاب مشروطیت نشان داد که برآوردن حوایج عمومی چنان که روشنفکران و مترقیان می پنداشتند، با واقعیت فاصله زیادی داشت.

هرچند برخی ها از این موقعیت استفاده کرده و گلایه های خود را در روزنامه های آن دوره بازتاب دادند. به عنوان نمونه در شماره سوم روزنامه «بشارت» طی مکتوب شهری، نگارنده خواهان توجه بیشتر به فقرای شهر و برآوردن نیازهای اولیه آنان شده است.

از این رو یکی از مهم ترین عواملی که باعث ایجاد نهادهای مشروطه و به ویژه انجمن بلدیه شد، اعتراضات مداوم مردمی به نابسامانی اوضاع شهری بود؛ «مثلا در تاریخ 14 محرم 1325کسبه ارض اقدس دکاکین خویش را بسته و در صحن و مسجد نشسته که ما را انجمنی لازم و مجلس کنکاشی واجب که شاید دردهای بی درمان بدرمان و سرهای سر شکسته بسامان رسد. جمیع شهرهای ایران هر کدام دارای مجلس معدلت و محفل مشورت اند الا مشهد مقدس که اساس دیانت به واسطه صاحب این بقعه مطهره برپاست. چرا ما دارای مجلس نباشیم که دردهای بی درمان خود را به درمان رسانیم و بزرگان مملکت را از اوضاع حالیه بلد مطلع سازیم.»

مشکلات عدیده شهری از جمله عدم نظافت خیابان ها و کوچه ها و نبود سازمانی که مجری تعادل نرخ ارزاق در بازار باشد، مردم را بیش از پیش رو به اعتراض می آورد. در کنار آن مشکلات عمده شهری به ناهنجاری اجتماعی دامن می زد.

 مثلا در رابطه با عدم ثبات نرخ گوشت مردم را بیشتر به احتکار و دزدی می کشاند یا اوضاع نامناسب بافت شهری همچون کوچه های تنگ و باریک در کنار عدم رعایت بزرگان و مردم عادی در هدایت مال ها (چهارپایان) در این کوچه ها مسائل زیادی می آفرید جمع این مولفه ها زمینه های شکل‎ گیری انجمن های مختلف شهر مشهد را به وجود آورد که عدم توجه به آن مسائل و مشکلاتی بی شماری را رقم می زد.

اطلاعات ما از انجمن بلدی مشهد همچون برخی مناطق دیگر بسیار اندک و محدود به کم و کیف نحوه برگزاری انتخابات است معیار انتخاب نامزدهای انجمن بلدی از روی انتخاب اشخاص معروف محلات مختلف بود در انتخابات دیگر همچون انتخابات مجلس شورای ملی و انجمن های ایالتی و ولایتی بر پایه انتخاب طبقات شش گانه نبود و مردم محل به دور از تفکیک طبقاتی به انتخاب فرد مورد نظر خود می پرداختند.

درباره محلات درگیر در انتخابات انجمن بلدی شهر مشهد خبر در خور توجهی در مکتوبات عصر مشروطه نیست، بلکه بیشتر محور نوشته ها بر پایه فرآیند شکل گیری انقلاب مشروطه است.

به هر حال با توجه به گزارش های پراکنده از منابع می توان چندین محل مهم شهر مشهد را درگیر در انتخابات پنداشت. مهم ترین کتابی که شرح کاملی از محلات شهر مشهد در سال های منتهی به مشروطیت می دهد، کتاب «مطلع الشمس» محمد حسن خان اعتمادالسلطنه است.

وی در این کتاب درباره محلات شهر مشهد می آورد: «شهر مشهد در این زمان شش محله بزرگ و 10محله کوچک دارد. محلات بزرگ عبارت است از:

خیابان علیا و خیابان سفلی و سراب و چهارباغ و عیدگاه و نوقان و محلات کوچک محله پاچنار، محله ارک و محله سرسوق و محله سرحوضان و محله جدیدها و محله مروی ها و طپ تپ المحله و محله غیر شمارها که آن را کوچه سیاهان هم گویند و محله کشمیری ها و محله چاه نو است.

حرم مطهر و صحنین و مسجد گوهرشاد و سایر مساجد و مدارس و بازار و حمام و کاروانسراهایی که در بست مقدس واقع است داخل هیچ محله از محلات مزبور نیست و خود به نفسه در وسط آبادانی شهر واقع هستند.»

نخستین گزارش از روند تشکیل انجمن بلدی بازمی گردد به خبر روزنامه بشارت که خود دچار خبط شده و انجمن محلی را که به درخواست مردم قرار بود شکل بگیرد به انجمن بلدی تعبیر کرده است.  در هر حال نخستین دغدغه های تشکیل انجمن بلدیه در اوایل رمضان 1325 از سوی انجمن معدلت رضوی بیان شد.

 دستور تشکیل انجمن بلدی از طرف حکومت به وسیله عبدالحمید خان متین السلطنه به سمع و نظر انجمن ایالتی رسید. اعضای انجمن هم از شنیدن این پیام مشعوف شدند و متین السلطنه را در اجرای این امر به واسطه متمدن و قانون خواه بودن همراهی کردند.

انقلاب مشروطیت زمینه مشارکت عمومی توده مردم را در سامان دهی امور شهری فراهم آورد.

شهر مشهد به عنوان یکی از شهرهای بزرگ ایران بر طبق نظام نامه بلدی دارای 30 نماینده شد که بیشترین آرای ماخوذه به نفع روحانیون و علمای شهرریخته شد.

 از مقاله ای به قلم دکتر محمد بیطرفان