آرشیو پنج‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱، شماره ۶۲۴۴
اقتصاد
۳
خبر

مسکن مهر همچنان در انتظار تحویل

علیرضا جعفری، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید: تعداد 80هزار واحد مسکن مهر نیمه کاره در شهرهای جدید قرار دارد که حدود 40هزار واحد آن تکمیل شده اما به دلیل نبود خدمات و انشعابات، قابل بهره برداری نیست.

40هزار واحد نیز تکمیل نشده است. عمده این پروژه ها در شهرهای جدید پردیس، پرند و هشتگرد است.باتوجه به دستور رئیس جمهور درخصوص الزام دولت در تامین منابع مسکن مهر، جلساتی در این زمینه با معاونت اجرایی رئیس جمهور برگزار کردیم که مدیریت منابع را داشته باشیم و در این مسیر سه راهکار پیش بینی شد. یکی بحث حمایت نقدی برای تکمیل پروژه ها بود که یک نقدینگی اولیه در اجرای پروژه ها ایجاد شود. دوم مولدسازی است که ظرفیت بودجه های مورد نیاز در اراضی داخل محیط های شهری یا الحاقات را بتوانیم استفاده کنیم.از آنجا که در اواخر دولت قبل تعدادی قرارداد تحت عنوان پروژه های اقدام ملی مسکن منعقد شد که برخی از آنها با پیشرفت فیزیکی کمتر از 10درصد به دلیل برخی مشکلات متوقف شدند و در این دوره تصمیم برآن شد به منظور ساماندهی متقاضیان، پیمانکاران و تعیین تکلیف هرچه سریع تر این واحدها، طی فرآیندی و براساس شرایط طرح نهضت ملی مسکن تغییر و قرارداد جدید برای آنها تنظیم  شود تا مشمول تسهیلات این طرح نیز شوند.