آرشیو پنج‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱، شماره ۶۲۴۴
فرهنگ
۱۰

نمای نزدیک

بازگشت تئاتر به روزهای خوب

مهدی امینی خواه، بازیگر با بیان این که خوشبختانه با آمدن واکسن و بهتر شدن شرایط، اوضاع تولید در سینما، تلویزیون و دیگر هنرها بسیار بهتر شده است، گفت: «این روزها می بینیم تئاتر کاملا سر پا شده و هنرمندان زیادی به صحنه های تئاتر بازگشته اند اما در هر صورت برای عادی شدن کامل شرایط باید صبر کنیم.» این بازیگر سینما و تلویزیون درباره کاهش محسوس تعداد مخاطبان سینما تاکید کرد: «کاهش مخاطبان سینما را نمی توان به یک دلیل واحد مربوط دانست، کیفیت محصولات، گرانی بلیت، شرایط روحی جامعه بعد از کرونا و همچنین خانه نشینی دو ساله مردم به دلیل این بیماری، عواملی است که می توان کاهش مخاطبان سینما را به آنها ربط داد.» امینی خواه در همین رابطه خاطرنشان کرد: «از نظر من موضوع کاهش مخاطبان سینمای پساکرونا نیازمند یک آسیب شناسی دقیق است، باید مدیریت و برنامه ریزی درستی را پای این قضیه بگذاریم و ببینیم چرا مخاطبان به سالن سینما نمی آیند. این آسیب شناسی قطعا می تواند ما را به دلیل اصلی این وضع برساند.»

ریزش و رویش ها در شعر آیینی

محمدعلی مجاهدی، شاعر پیشکسوت با بیان این که مساله شعر در همیشه تاریخ به عنوان یک عامل تاثیرگذار در روابط اجتماعی و فرهنگی مطرح بوده است، گفت: «اگر بخواهیم شعر امروز را با پیشینه مکتوب شعر فارسی مقایسه کنیم، بسیاری از جاهای خالی این گستره عظیم را پر کرده است اما هنوز نقاطی وجود دارد که شعر معاصر در آن کمتر ورود کرده و نمونه این عرصه ها شعر اخلاقی، اجتماعی و توحیدی است که خوشبختانه چند سالی است در این قلمروی موضوعی قدم هایی برداشته شده است.»  وی با اشاره به وضعیت امروز شعر به خصوص شعر آیینی افزود: «اگر بخواهیم شعر آیینی معاصر را با شعر آیینی گذشتگان مقایسه کنیم، به ویژه در شعر ولایی بعد از انقلاب اسلامی ریزش های بسیار و رویش های شگفتی داشته ایم؛ ریزش ها به خاطر حضور آسیب ها و آفت هایی است که باید جزو مولفه های بازدارنده باشد که مولفه های پرهیزی است ولی از طرفی شاهد آفرینش آثار متین و وزین و پرمحتوایی هستیم که بدون شک در پیشینه مکتوب شعر آیینی ما کم سابقه است.»/ ایبنا

استعمار در پی حذف زبان فارسی است

مهدی صالحی، عضو شورای راهبردی دفتر پاسداشت زبان فارسی با بیان این که اولین امپراتوری زبان از آن زبان فارسی بوده است، گفت: «این زبان هیچ وقت هدف تهاجمی هم نداشته است. در حالی که زبان های کشورهای مرکز یا استعمارگر همواره در پی حذف دیگر زبان ها و فرهنگ ها بوده اند؛ هرچند تهاجم زبانی در دوران جدید، جلوه های دیگری پیدا کرده و شیوه هایی در این زمینه به کار می گیرند که گاه از آنها خبر هم نداریم.» وی در این باره افزود: «امروزه جنگ های شناختی و فناوری های جدید، شکل و معنای تهاجم زبانی را تغییر داده و اگر خوشبین باشیم که داریم با زبان های دیگر تعامل می کنیم، احتمال اضمحلال و از بین رفتن زبان فارسی روزبه روز بیشتر می شود؛ چراکه فرآیندهای استعماری همواره در پی حذف زبان ها و زبان ما بوده اند.» وی با اشاره به تولید علم و معنا و بازتولید فهم ها و معناهای فلسفی و عرفانی در مسیر تعامل زبانی زبان فارسی با دیگر زبان ها یادآورشد: «برخی از این معناها و فهم ها وارد اروپا می شد و دست به دست شدن شعرها توسط کشیش ها در طول جاده ابریشم را می توان از این زاویه نگریست.»/ مهر

کشف همراه با پیام

حمیدرضا شاه آبادی، نویسنده گفت: همه ما برای کسب لذت به ادبیات رجوع می کنیم که لذت ببریم از خواندن داستان تا چیزی را کشف کنیم اما این کشف، همیشه در دل خودش یک پیام یا محتوا و اندیشه فکری نیز دارد و فکر می کنم این بهترین الگوی طراحی داستان برای نوجوانان است. من رمانی را نوشتم حالا چه در «دروازه مردگان» چه در «لالایی برای دختر مرده» و چه در «کابوس های خنده دار». همیشه تلاش کرده ام داستان هایی بنویسم که داستان های پرماجرا، پرهیجان و پرتعلیق باشند ولی در دل داستان، خواننده به کشف یک محتوای اندیشه ای برسد و یک پیام و ایده فکری را نیز بتواند دریافت کند. حداقل چیزی که مخاطب با خواندن کتاب کابوس های خنده دار عایدش می شود، این است که با تاریخ نمایش در ایران و شرایط اجتماعی ایران در زمان قاجار آشنا می شود و البته در لابه لای آن مباحث فلسفی مثل مفهوم هنر و جایگاه هنر میان انسان ها و رسالت هنرمند قطعا در این داستان قابل حصول است.