آرشیو پنج‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱، شماره ۶۲۴۴
دانش
۱۵

پیشخوان دانش

خرس ‎های قطبی زیر فشار تغییر اقلیم در مجله ساینس 

 توالی: هفته نامه

 شماره:  ژوئن 2022

 وبگاه: science.org

یکی از نتایج مهم گرم شدن کره زمین، ذوب شدن یخ‎ های قطبی است. یخ‎ هایی که محل زندگی و زاد‎و‎ولد خرس‎ های قطبی است و آنها برای ادامه حیات خود به این یخ ‎ها وابسته‎ اند. پرونده ویژه این هفته مجله ساینس به نتایج یک پژوهش مفصل درباره جمعیت خرس ‎های قطبی ساکن در جنوب گرینلند پرداخته است. این گروه از خرس ‎های قطبی در کنار منابع یخ و آب شیرینی هستند که کوچک است اما نیاز غذایی خرس ‎ها را تامین می‎ کند. این یخچال‎ های محدود دسترسی اندکی به خرس‎ ها برای شکار می ‏دهند اما ممکن است بشود به عنوان پناهگاه آب‏ و‏هوایی عمل کنند. حفاظت از خرس‏ هایی که در این منطقه زندگی می ‏کنند برای حفاظت نوع ژنتیکی و تکامل گونه آنها بسیار مهم است. هر گونه ‏ای در طبیعت عضوی از زنجیره زیست ‏محیطی است که کم یا زیاد شدن تعداد آن می ‏تواند به بخش‏ های دیگر زنجیره لطمه وارد کند.