آرشیو سه‌شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱، شماره ۱۰۳۴۸
اقتصادی
۳

علیقلی ایمانی، رئیس بنیادملی گندمکاران: خرید تضمینی گندم 32 درصد افزایش یافت

علیقلی ایمانی، رئیس بنیادملی گندم کاران درتشریح افزایش 32 درصدی خرید تضمینی گندم به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: درسال جاری با توجه به حمایت های تولیدی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، نهاده های تولید به موقع تامین شد و بخشی از نهاده ها نیز به صورت غیرنقدی در اختیار کشاورزان قرار گرفت تا به هنگام برداشت و فروش محصول از حسابشان کسر شود. 

وی افزود: به منظور حمایت وزارت جهادکشاورزی، تسهیلات ارزان قیمت در اختیار کشاورزان قرار گرفت تا شرایط تولید در مدت مشابه سال گذشته با رشد همراه شود. خوشبختانه مطابق هدف گذاری ها، رشد محصولات کشاورزی محقق شد اما این رشد تمام ماجرا و مطلوب بنیاد ملی نیست چراکه ظرفیت های بسیار بیشتری داریم. 

ایمانی تصریح کرد: توسعه تولید به سبب قیمت مناسب و نهاده های دامی محقق شد و بی شک این قیمت اقتصادی کشاورز را به تولید بیشتر ترغیب خواهد کرد. هنگامی که تولیدکننده باقیمت نادرست و شرایط سخت تامین نهاده ها روبه رو شود، از تولید محصولات کشاورزی دست می کشد و ناامید می شود. بنابراین آنچه که در تشویق و توسعه تولید اهمیت دارد، حمایت دولت و تسهیلات است. رئیس بنیادملی گندمکاران،  همچنین خاطرنشان کرد: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 32 درصد افزایش خرید تضمینی گندم داشتیم و حدود 900 هزار تن افزایش خرید را رقم زدیم. 

او اضافه کرد: هنگامی که خرید تضمینی افزایش یابد، تولید نیز با توسعه و رشد همراه می گردد. امیدواریم که روند فعلی با استمرار همراه شود و برای سال های آتی نیز ماندگار باشد. 

وی متذکر شد: درصدد آن هستیم که تولید گندم را به 9 الی 10میلیون تن برسانیم. با توجه به اتفاقات اقتصادی کشور همچون جراحی اقتصادی و هدفمند کردن آرد، پیش بینی می کنیم که از 2 میلیون تن ضایعات و نشتی های ناشی از قاچاق و استفاده نادرست جلوگیری شود و میزان واردات گندم نیز کاهش یابد. 

ایمانی گفت: ظرفیت تولید مازاد گندم و بیش از نیاز کشور راداریم و در سال 95 این موضوع را به اثبات رساندیم.

 در سال 95 بیش از 5/14 میلیون تن گندم در کشور تولید شد و به خودکفایی رسیدیم. از این مقدار 5/11 میلیون تن از سوی دولت خریداری شد و سایر تولیدات در دست کشاورزان به منظور خودمصرفی باقی ماند. 

 کشت قراردادی و حمایت از تولید ملی

رئیس بنیادملی گندمکاران اظهارداشت: هنگامی که به خودکفایی در زمینه تولیدات گندم رسیدیم، صادرات محصول را محقق کردیم و توانایی های کشور را به اثبات رساندیم. بنابراین باری دیگر و به کمک مدیریت، تامین منابع و توسعه مکانیزاسیون می توانیم تولید مازاد را به منظور خودکفایی رقم بزنیم.

او با تاکید بر اهمیت کشت قراردادی گفت: کشت قراردادی می تواند به عنوان یک مولفه موثر کشاورز را به تولید بیشتر ترغیب کند. مقررشده تا در سال جاری 2 میلیون هکتار کشت قراردادی گندم داشته باشیم. منظور از کشت قراردادی این است که در ابتدای کار بذر، کود و سم در اختیار کشاورز قرار می گیرد و پس از برداشت و فروش محصول از حسابشان کسر می شود. 

وی در پایان این گفت وگو بیان کرد: به کمک کشت قراردادی می توان از تولید ملی حمایت کرد و درآمد کشاورز را افزایش داد. تولید اقتصادی و درآمد بیشتر کشاورز موجب ماندگاری و عدم کوچ وی به نقطه ای دیگر خواهد شد.