آرشیو سه‌شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱، شماره ۱۰۳۴۸
اقتصادی
۳

بانک مرکزی جزئیات تکان دهنده ای از تورم در دولت قبل را افشا کرد

 بانک مرکزی امروز جزئیاتی از تورم سال گذشته را اعلام کرد که نشان می دهد دولت قبل که همواره مردم را از ونزوئلایی شدن اقتصاد می ترساند و خود را ناجی اقتصاد معرفی می کرد، رکورددار بالاترین تورم در 70 سال گذشته بوده و اقتصاد کشور را در ونزوئلایی ترین حالت تحویل دولت سیزدهم داده است.به گزارش ایرنا، بانک مرکزی به منظور آگاهی بخشی به مردم در برابر دروغ پردازی های رسانه های حامی دولت قبل درباره تورم، جزئیات آمار تورم 12 ماهه و نقطه به نقطه کشور به ویژه در مقطع تغییر دولت در سال 1400 تا اردیبهشت سال جاری را منتشر کرد. طی روزهای گذشته به ویژه پس از انتشار گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار، رسانه های حامی دولت قبل با موج سواری بر رشد مقطعی تورم در اثر اصلاح یارانه ها، دولت سیزدهم را ناتوان از کنترل تورم معرفی کردند. در واکنش به روند رو به گسترش این دروغ پردازی ها، بانک مرکزی اقدام به انتشار آمارهایی کرد که بر اساس مصوبه مسئولان دولت قبل، غیرقابل انتشار شده بود.پس از اظهارات رئیس جمهور در برنامه گفت و گوی تلویزیونی مبنی بر تورم 60 درصدی در آغاز به کار دولت سیزدهم، برخی رسانه ها نسبت به واقعی بودن این آمار تشکیک کردند. با این حال بر اساس اطلاعیه ای که بانک مرکزی روز  گذشته منتشر کرد، نرخ تورم متوسط 12 ماهه در پایان شهریور 1400 حدود 60 درصد بوده است. این شاخص طبق آمار بانک مرکزی به 42 درصد در اردیبهشت سال جاری رسیده که نشانگر کاهش حدود 18 واحد درصدی است. نمودار زیر روند تغییرات تورم سالانه از ابتدای سال 95 تا اردیبهشت سال جاری را نشان می دهد.همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور سال 1400 حدود 55 درصد بوده است. با این حال با تلاش های دولت سیزدهم به ویژه در مقابله با کسری بودجه و کنترل شاخص های پولی، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان اسفند 1400 به کمتر از 30 درصد رسید که حاکی از افت حدود 25 واحد درصدی است. نمودار زیر روند تغییرات تورم نقطه به نقطه را نشان می دهد.در اطلاعیه بانک مرکزی همچنین به نتایج مدیریت دولت بر شاخص های پولی به عنوان مهم ترین عامل تورم اشاره شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال 1400 و اولین ماه سال جاری روند کاهشی داشته به طوری که نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی از 8/42 درصد در پایان مهرماه 1400 به 2/38درصد در پایان فروردین ماه 1401 رسیده است که در حدود 6/2 واحد درصد از رشد نقدینگی در پایان فروردین ماه 1401 به افزایش پوشش آماری«اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی» مربوط بوده و در صورت تعدیل بابت افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1401 به 6/35 درصد کاهش یافته است.در اطلاعیه بانک مرکزی به این نکته اشاره شده که کمترین نرخ رشد نقدینگی در دوران قبل از مردادماه سال 1400 معادل 8/38درصد و مربوط به نرخ رشد دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1400 بوده است.لذا، همانطور که ملاحظه می گردد روند کاهش رشد صعودی گذشته در دولت جدید تا حدودی مهار شده و انتظار می رود با تداوم سیاست های اقتصادی این دولت رشد نقدینگی سالانه کماکان به روند نزولی خود ادامه دهد. بررسی روند رشد دوازده ماهه پایه پولی در سال 1400 نیز نشان می دهد که با آغاز به کار دولت سیزدهم از رشد پایه پولی کاسته شده، به طوری که رشد متغیر مذکور از 1/42درصد در پایان مردادماه 1400 به 6/31درصد در پایان اسفندماه 1400 کاهش یافته است. همچنین بررسی روند اجزای نقدینگی «پول و شبه پول» در 6 ماهه دوم سال 1400 و اولین ماه سال جاری نیز نشان دهنده بهبود ترکیب نقدینگی است، به طوری که سهم پول از نقدینگی از 1/20 درصد در پایان شهریورماه 1400 به 7/19 درصد در پایان فروردین ماه 1401 کاهش یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از 9/79 درصد به 3/80 درصد افزایش یافته است که این امر بیانگر کاهش سیالیت پول و سازگار با روند شاخص های قیمتی و کنترل و مهار انتظارات تورمی است.