آرشیو یک‌شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱، شماره ۴۳۱۸
اقتصاد
۴

داده ها درباره هشتگ #وریا_تنها_نیست چه می گویند؟

حمایت از وریا غفوری فراتر از موضوعات ورزشی است

محمد رهبری هادی صفری

تمدیدنشدن قرارداد وریا غفوری با تیم استقلال، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که توجه کاربران شبکه های اجتماعی را در روزهای اخیر به خود جلب کرده است. بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی، این اتفاق را به منزله حذف وریا غفوری از تیم استقلال به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی دانسته اند و به همین دلیل اعتراض گسترده ای را نسبت به این موضوع ترتیب داده اند. در توییتر، کاربران معترض با راه اندازی کارزار و توفان توییتری، هشتگ #وریا_تنها_نیست را به ترند اول توییتر فارسی در روز پنجشنبه نهم تیر تبدیل کردند.

اما کاربران توییتر دراین باره چه می گفتند؟ نگاهی به پرلایک ترین توییت های منتشرشده در این زمینه، به خوبی بیانگر فضای غالب توییتر است. اکثر این کاربران عمدتا بر وجه مردمی بودن وریا غفوری تاکید کرده و معتقدند وریا غفوری در کنار مردم مانده و باید از او حمایت شود. نگاهی به توییت هایی که بیشترین لایک را در مورد وریا غفوری گرفته اند به خوبی این را نشان می دهد. پرلایک ترین توییت منتشرشده راجع به وریا غفوری، 19.8هزار لایک دارد که در آن نوشته شده است:

در کنار مردم بودن و با مردم بودن بزرگی و شرافت می آفریند #وریا در قلب همه مردم ایران جای دارد #وریا_حذف_شدنی_نیست.

 اگرچه به نظر می رسد فضای غالب توییتر عمدتا در دفاع از وریا غفوری بوده است، اما شبکه بازنشر توییت های مربوط به او نشان می دهد صدایی در مخالفت با او نیز در توییتر بلند بوده است. همان گونه که در گراف زیر مشخص است، کاربران اصولگرا و تعدادی از کاربران طرفدار پرسپولیس، منتقد وریا غفوری بوده و در نقد او نوشته اند. البته در سوی دیگر برخی دیگر از حامیان پرسپولیس، به همراه طرفداران استقلال از وریا غفوری حمایت کرده اند و در میان کاربران سیاسی توییتر نیز براندازان و مخالفان جمهوری اسلامی حمایت گسترده ای از وریا غفوری داشته اند.

در میان طرفداران پرسپولیس برخی از کاربران در نقد وریا غفوری نوشته اند؛ یکی از این کاربران با نام «رضا شکیب» خطاب به دیگر پرسپولیسی ها در توییتی با 480 لایک نوشته است: «پروژه اسطوره سازی از یک فوتبالیست معمولی و متظاهر و دروغگو کلید خورده لطفا یک بار من خودم پرسپولیسی ام ولی...، نباشید و با این موج استقلالی ها همراه نشید». منتقدان اصولگرای وریا غفوری نیز در توییت هایشان بر ضعف فوتبالی وریا غفوری تاکید کرده و علت تمدیدنشدن قرارداد او را به این موضوع مرتبط می دانند. کاربری به نام «ابن حوا» در توییتی با 2768 لایک، نوشته است: «وریا غفوری توی این فصل کلا تو 8 تا بازی بوده که 7 تاش تعویضی بوده؛ نه گلی زده؛ نه پاس گلی داده و نه حتی دفاع و قطع توپی داشته و تقریبا هیچ تاثیری نداشته؛ حالا که میخوان از استقلال بیرونش کنن میگن بخاطر نظرات سیاسیه! د آخه اگه همون چارتا مزخرف هم نمی گفت که باید می رفت گدایی:))))».

نزدیکی شبکه مخالفان سیاسی و ورزشی وریا غفوری در گراف نشان می دهد این کاربران تا حدی اقدام به بازنشرکردن توییت های یکدیگر نیز کرده اند. مشابه با آنچه در مخالفان وریا غفوری دیده می شود، در سمت حامیان او نیز هست. کاربران ورزشی و سیاسی حامی وریا غفوری، توییت های حمایتی یکدیگر را بازنشر کرده اند و میزان نزدیکی شبکه این گروه ها در گراف نشان می دهد که شدت حمایت های آنها از یکدیگر به مراتب بیش از منتقدان وریا غفوری بوده است. این امر نشان می دهد در این زمینه نیز ما بیشتر از آنکه یک دوقطبی ورزشی بر سر استقلال و پرسپولیس را شاهد باشیم، یک دوقطبی سیاسی را شاهد بوده ایم. البته ماهیت و دلیل حمایت از وریا غفوری نیز به موضوعات اجتماعی و سیاسی بازمی گردد. البته آنچه در این گراف مشخص است آن است که اساسا منتقدان وریا غفوری درصد بسیار بیشتری از حامیان او را تشکیل داده اند؛ داده ها نشان می دهد حدود 53 درصد از توییت ها و ری توییت های مربوط به این موضوع، توسط کاربران منتقد و مخالف جمهوری اسلامی در حمایت از وریا غفوری زده شده است. حدود 25 درصد از این توییت ها و ری توییت ها نیز از سمت کاربران استقلالی بوده است. این در حالی است که منتقدان سیاسی و فوتبالی وریا غفوری روی هم رفته حدود 17 درصد از توییت ها و ری توییت ها را در این راستا منتشر کرده اند که نشان می دهد فضای غالب توییتر در حمایت از وریا غفوری بوده است. البته حمایت ها از وریا غفوری محدود به توییتر و گروه های سیاسی خاص نمانده است و درصد بیشتری از کاربران شبکه های اجتماعی به این موضوع واکنش داده اند. فقط در اینستاگرام هشتگ #وریا_تنها_نیست به تنهایی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته، هزاران بار تکرار شده و این جدای از پست های فاقد هشتگ مرتبط، پست های غیرعمومی و استوری های حمایتی است؛ امری که نشان می دهد حمایت از وریا غفوری محدود به توییتر نمانده و در اینستاگرام هم بازخوردهای فراوانی داشته است. این در حالی است که صدای منتقدان وریا غفوری در اینستاگرام چندان بلند نبوده است.

حمایت از وریا غفوری فراتر از شبکه های اجتماعی نیز بوده است. در پلتفرم کارزار نیز نزدیک به 46 هزار نفر در نامه ای خطاب به وزیر ورزش و جوانان، با هشتگ #وریا_تنها_نیست، ضمن حمایت از وریا غفوری خواستار تداوم حضور او در تیم استقلال شده اند. گستردگی این حمایت ها از وریا غفوری نشان می دهد اگرچه برخی از گروه های سیاسی در داخل یا خارج از کشور از وریا غفوری حمایت گسترده ای کردند، اما این امر زمینه ورزشی و اجتماعی در جامعه ایران دارد و حفظ وریا غفوری در تیم استقلال واقعا خواسته بخشی از جامعه است و بخش گسترده ای از مردم حذف او را بنا بر دلیل غیرورزشی و فوتبالی تلقی می کنند.