آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۲۳۲۶۶
اخبار کشور
۲
گفت و شنود

زیر دریایی!

گفت: چه خبر؟!

گفتم: بعد از شکست اغتشاشات چند ماه گذشته یک سناتور آمریکایی با تاسف گفته که از سلبریتی ها در ایران قطع امید کرده ایم!

گفت: چرا؟!

گفتم: خب برای اینکه آن همه زور زدند و دلار گرفتند ولی نتوانستند هیچ غلطی بکنند!

گفت: وقتی 44 سال است که از آمریکا و متحدانش هیچ غلطی علیه ایران ساخته نبوده، از یک مشت آدم بی سواد کاسه لیس چه کاری ساخته است؟!

گفتم: یارو می خواست زیر دریایی رو غرق کنه، در زد و فرار کرد!... نفس کم آورد و خودش غرق شد!