آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۲۳۲۶۶
اخبار کشور
۳

هدیه به خوانندگان

سردار شهید حسین همدانی(ره): سفارش می کنم که همیشه بدهکار به انقلاب و نظام باشید و نه طلبکار آن.