آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۲۳۲۶۶
اقتصادی
۴

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس: تغییر کاربری اراضی در شمال کشور نمونه ای از تاراج زمین است

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: ایجاد سامانه «پنجره واحد زمین» که برای مقابله با زمین خواری است بسیاری از رانت ها را حذف خواهد کرد.

«کمال علیپور خنکداری» در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم به فواید سامانه «پنجره واحد زمین» اشاره و اعلام کرد: یکی از تصمیمات قابل دفاع سیاست گذار، ایجاد سامانه پنجره واحد زمین است که اجرایی شدن تمام وکمال آن بسیاری از رانت ها را حذف خواهد کرد.

او، تغییر کاربری وسیع زمین در شمال کشور را نمونه تاراج زمین عنوان کرد و افزود: برخی افراد مجوز زمین های ساحلی و جنگلی را با هدف توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال دریافت کردند اما در نهایت شاهد تفکیک اراضی و ویلا سازی این زمین ها بودیم.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس به فرآیندهای صورت گرفته در پنجره واحد زمین اشاره و اعلام کرد: متقاضی به منظور دریافت مجوز ساخت، اشتغال یا... باید درخواست خود را در سامانه ثبت کند. سپس به صورت سیستمی نقشه زمین مورد بررسی قرار می گیرد که در بافت کشاورزی قرار نداشته باشد یا ایجاد اشتغال در آن منطقه برای پوشش گیاهی منطقه مضر نباشد.

علیپور افزود: البته نکته مهم این بوده که افراد متقاضی اشتغال، توسط نهادهای نظارتی به دقت مورد اهلیت سنجی قرار می گیرند و در صورت تایید سامانه، طرح اشتغال خود را آغاز می کنند. سامانه پنجره واحد زمین؛ رانت و اختلاس حوزه اراضی را به کمترین حد ممکن می رساند. همچنین فشار صاحبان قدرت یا حتی توصیه مسئولان نیز در این زمینه تاثیرگذار نخواهد بود.

او ادامه داد: درگذشته، این امکان فراهم بود که به عنوان مثال، یک نماینده مجلس تغییر کاربری زمین یا صدور مجوز را از نهادهای مربوطه درخواست کند اما با اجرایی شدن سامانه واحد زمین، چنین اقدامی رخ نخواهد داد.

گفتنی است، سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین»، سامانه ای جامع در جهت تسهیل فرآیند و نظارت سیستمی بر صدور مجوزهای مختلف در حوزه زمین نظیر ساخت وساز و تغییر کاربری است. این سامانه، بستری را جهت برقراری ارتباط میان دستگاه های متولی صدور مجوز و متقاضیان حقیقی و حقوقی اخذ جواز فراهم می کند و از همین طریق، سه امکان یعنی «مدیریت درخواست متقاضیان خدمات حوزه زمین»، «مدیریت فرآیندهای بین دستگاهی» و «پایش اراضی کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای» ایجاد می شود.

مطابق با اطلاعات موجود و اظهارنظر معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی، سامانه پنجره واحد زمین به موازات توسعه و به اشتراک گذاری اطلاعات در 21 استان عملیاتی شده و در دست بهره برداری است. نکته عجیب اینجاست که پنجره واحد زمین مصوبه سال 1396 هیئت وزیران است اما هنوز پس از گذشته بیش از پنج سال به صورت کامل اجرایی نشده است.

جلوگیری از هرگونه تبانی، ارتشا و رانت بین مدیران و روسای دستگاه های اجرایی برای صدور جوازهای ساخت وساز، جلوگیری از جعل و مخدوش کردن برگه استعلامات و مجوزها توسط زمین خواران و متخلفان، جلوگیری از صدور مجوز غیرقانونی برای اراضی خارج از محدوده و محدودسازی اعمال نظرات و سلایق شخصی در صدور مجوزها بر اساس مولفه های سیستمی و سامانه ای از مهم ترین مزایای سامانه پنجره واحد زمین است که تا تحقق آن همچنان فاصله وجود دارد.نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس:

تغییر کاربری اراضی در شمال کشور نمونه ای از تاراج زمین است

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: ایجاد سامانه «پنجره واحد زمین» که برای مقابله با زمین خواری است بسیاری از رانت ها را حذف خواهد کرد.

«کمال علیپور خنکداری» در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم به فواید سامانه «پنجره واحد زمین» اشاره و اعلام کرد: یکی از تصمیمات قابل دفاع سیاست گذار، ایجاد سامانه پنجره واحد زمین است که اجرایی شدن تمام وکمال آن بسیاری از رانت ها را حذف خواهد کرد.

او، تغییر کاربری وسیع زمین در شمال کشور را نمونه تاراج زمین عنوان کرد و افزود: برخی افراد مجوز زمین های ساحلی و جنگلی را با هدف توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال دریافت کردند اما در نهایت شاهد تفکیک اراضی و ویلا سازی این زمین ها بودیم.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس به فرآیندهای صورت گرفته در پنجره واحد زمین اشاره و اعلام کرد: متقاضی به منظور دریافت مجوز ساخت، اشتغال یا... باید درخواست خود را در سامانه ثبت کند. سپس به صورت سیستمی نقشه زمین مورد بررسی قرار می گیرد که در بافت کشاورزی قرار نداشته باشد یا ایجاد اشتغال در آن منطقه برای پوشش گیاهی منطقه مضر نباشد.

علیپور افزود: البته نکته مهم این بوده که افراد متقاضی اشتغال، توسط نهادهای نظارتی به دقت مورد اهلیت سنجی قرار می گیرند و در صورت تایید سامانه، طرح اشتغال خود را آغاز می کنند. سامانه پنجره واحد زمین؛ رانت و اختلاس حوزه اراضی را به کمترین حد ممکن می رساند. همچنین فشار صاحبان قدرت یا حتی توصیه مسئولان نیز در این زمینه تاثیرگذار نخواهد بود.

او ادامه داد: درگذشته، این امکان فراهم بود که به عنوان مثال، یک نماینده مجلس تغییر کاربری زمین یا صدور مجوز را از نهادهای مربوطه درخواست کند اما با اجرایی شدن سامانه واحد زمین، چنین اقدامی رخ نخواهد داد.

گفتنی است، سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین»، سامانه ای جامع در جهت تسهیل فرآیند و نظارت سیستمی بر صدور مجوزهای مختلف در حوزه زمین نظیر ساخت وساز و تغییر کاربری است. این سامانه، بستری را جهت برقراری ارتباط میان دستگاه های متولی صدور مجوز و متقاضیان حقیقی و حقوقی اخذ جواز فراهم می کند و از همین طریق، سه امکان یعنی «مدیریت درخواست متقاضیان خدمات حوزه زمین»، «مدیریت فرآیندهای بین دستگاهی» و «پایش اراضی کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای» ایجاد می شود.

مطابق با اطلاعات موجود و اظهارنظر معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی، سامانه پنجره واحد زمین به موازات توسعه و به اشتراک گذاری اطلاعات در 21 استان عملیاتی شده و در دست بهره برداری است. نکته عجیب اینجاست که پنجره واحد زمین مصوبه سال 1396 هیئت وزیران است اما هنوز پس از گذشته بیش از پنج سال به صورت کامل اجرایی نشده است.

جلوگیری از هرگونه تبانی، ارتشا و رانت بین مدیران و روسای دستگاه های اجرایی برای صدور جوازهای ساخت وساز، جلوگیری از جعل و مخدوش کردن برگه استعلامات و مجوزها توسط زمین خواران و متخلفان، جلوگیری از صدور مجوز غیرقانونی برای اراضی خارج از محدوده و محدودسازی اعمال نظرات و سلایق شخصی در صدور مجوزها بر اساس مولفه های سیستمی و سامانه ای از مهم ترین مزایای سامانه پنجره واحد زمین است که تا تحقق آن همچنان فاصله وجود دارد.