آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۵۶۹۴
اندیشه
۲۳
در باب کارآیی (6)

در باب کارآیی(فصل دوم)

منبع: کتاب «تحلیلگر حقوقی: ابزاری برای تفکر درباره قانون»

این مطلب بر اساس کتاب «تحلیلگر حقوقی: ابزاری برای تفکر درباره قانون» نوشته وارد فارنس ورث و ترجمه و تنظیم دکتر حمید قنبری تهیه شده است.

برای توصیف این دغدغه ها و نگرانی ها که درباره آنها بحث شد، راه حل های گوناگونی وجود دارد.ما تاکنون از به حداقل رساندن اتلاف منابع صحبت کردیم. همین امر را می توان تحت عنوان حداکثر کردن ثروت مورد اشاره قرار داد. تجارت، ثروت را با قرار دادن طرفین آن در موقعیتی بهتر افزایش می دهد (و صرفا به همین دلیل است که طرفین، با یک قرارداد موافقت می کنند). این امر، بیان دیگری از مطلبی است که به تازگی درباره آن صحبت کردیم: ارزش قراردادها. همچنین قواعدی که مانع اتلاف منابع بر سر دادرسی های تکراری می شوند نیز ثروت افراد را افزایش می دهند (نظیر نمونه های مورد اشاره در این فصل). علاوه بر این، قواعدی که مربوط به جبران خسارت ناشی از تصادفاتی هستند که می توانند رخ ندهند و نیز قواعد مربوط به هزینه کردن بیش از حد برای جلوگیری از رخ دادن تصادفات (نظیر مثال هایی که در بالا راجع به مسوولیت مدنی ذکر کردیم) باعث ثروتمندتر شدن افراد می شوند. می توانیم تمام اهداف یادشده را معادل با پیگیری کردن و تعقیب کارآیی توصیف کنیم. کارآیی را می توانیم دقیقا به معنای حذف اتلاف منابع تفسیر کنیم؛ اما درخصوص اینکه چه چیزی اتلاف منابع تلقی می شود و لذا چه چیزی منتهی به کارآیی می شود دیدگاه های مختلفی وجود دارد. آن نوع از کارآیی که ما در این کتاب با آن سروکار داریم، تحت عنوان کارآیی «کالدور-هیکز» شناخته می شود که بر اساس آن یک تصمیم در صورتی کارآیی دارد که منافعی که تولید می کند از هزینه های کلی آن بیشتر باشد. به عبارت دیگر، کسانی که از آن تصمیم نفع می برند، می توانند به کلیه کسانی که از آن تصمیم متضرر می شوند غرامت پرداخت کنند و باز هم در موقعیت بهتری قرار داشته باشند. در عمل لازم نیست که چنین غرامتی پرداخته شود، بنابراین یک تصمیم می تواند دارای کارآیی کالدور-هیکزی باشد حتی اگر برخی اشخاص از آن ضرر کنند، به شرط اینکه تعداد دیگری از اشخاص از آن سود ببرند. وقتی در این کتاب به کارآیی اشاره می شود، منظور این است: مقایسه مجموع هزینه های تصمیمات با مجموع منافع آنها (این امر متفاوت از مفهوم ضعیف تری از کارآیی است که آن را تحت عنوان کارآیی پارتو می شناسیم. وضعیت کارآیی پارتو وضعیتی است که در آن، هیچ کس نمی تواند در وضعیت بهتری قرار گیرد، بدون اینکه کس دیگری در وضعیت بدتری قرار گیرد).

ما کارآیی را امر ارزشمندی تلقی می کنیم. چیزی که تصمیمات حقوقی باید به نفع آن باشند. البته این تنها فاکتوری نیست که در آرای حقوقی باید در نظر گرفته شود. شما باید این نکته را نیز در نظر داشته باشید که درخصوص استفاده از کارآیی به عنوان یک هدف حقوقی، مناقشه و اختلاف نظر وجود دارد. دنبال کردن کارآیی می تواند نوعی مکتب اصالت فایده دانسته شود که هدف آن حداکثر کردن ثروت همگان و نه لزوما حداکثر کردن فایده است. اما اصالت فایده امر مورد مناقشه ای است و اگرچه رفتن به دنبال حداکثر ثروت می تواند از برخی جهات قابل پذیرش باشد، اما از جهات دیگری ممکن است چندان قابل دفاع نباشد. افزایش دادن مجموع ثروت گروهی از افراد معمولا به افزایش رفاه آنها منتهی می شود؛ اما لزوما در همه موارد چنین نیست و افزایش ثروت کلی، اغلب هدف قابل قبولی برای نظام حقوقی نیست؛ چراکه چنین پروژه ای باید از جایی آغاز شود، یعنی از میزان ثروتی که هرکس در ابتدای کار دارد و خود این میزان ثروت، معمولا محصول قوانین و نظام حقوقی موجود است. این توزیع اولیه ثروت، می تواند غیر عادلانه باشد و در هر حال، نیاز به نوعی دفاع مستقل برای خود دارد.

استفاده از حقوق به عنوان وسیله ای برای محقق ساختن ترجیحات افراد می تواند مورد اعتراض قرار گیرد. یکی دیگر از راه های اندیشیدن به کارآیی، نگریستن به آن از منظر ترجیحات افراد است. ترجیحات نیز مثل ثروت اولیه ای که هر شخصی دارد، ممکن است محصول خود نظام حقوقی باشند (بیان فنی این مطلب این است که ترجیحات ممکن است «درون زا» باشند). ممکن است افراد «ترجیحات انطباقی» داشته باشند، یعنی خواسته های خود را با شرایط تطبیق دهند و صرفا خواهان آن باشند که بهترین چیزی را که در شرایط خاص میسر است به دست آورند، نه اینکه خواستار آن چیزهایی باشند که قطع نظر از شرایط، برای آنها مطلوبیت دارد و قانون باید تسلیم آن خواسته شود. همچنین ممکن است خواسته ها و ترجیحات فوری افراد، با منافع آنها در بلندمدت همخوانی نداشته باشد، خواه به این دلیل که آنها آگاهی کافی از منافع خود ندارند و خواه به دلیل اینکه اسیر اشتباهات و توهمات شناختی هستند. این امکان هم وجود دارد که افراد ترجیحاتی داشته باشند که غیر اخلاقی است و در مباحث عمومی نمی توان برای آنها وزن و جایگاهی قائل شد. وقتی که چنین شرایطی وجود داشته باشد، برخی افراد از نگرش قیم مآبانه دفاع می کنند یا اینکه سراغ نگرش هایی می روند که قابل دفاع تر از این هستند که به هر شخصی آنچه را که فکر می کند می خواهد، بدهیم.

برخی از این ملاحظات در فصل های آینده مورد بحث قرار خواهند گرفت. یکسری مباحث دیگر نیز وجود دارند که در فصل های بعدی مورد بحث قرار نگرفته اند. در اینجا توجه به دو نکته ضرورت دارد. نخست اینکه ارزش و اهمیت کارآیی به عنوان یک هدف حقوقی، امری است که درخصوص آن بحث و اختلاف نظر وجود دارد. دوم اینکه برای استفاده از روش های مربوط به تفکر راجع به کارآیی که در این کتاب معرفی شده اند، نیازی نیست که بحث و اختلاف نظر مزبور حل وفصل شده باشد. این روش ها مبتنی بر این پیش فرض نیستند که کارآیی هدف اصلی نظام حقوقی است و همچنین مبتنی بر این باور نیستند که کارآیی همیشه اهمیت دارد. بحث هایی که در این کتاب در رابطه با کارآیی می شود از نوع «اگر-آن گاه» هستند، [یعنی اگر کارآیی مدنظر باشد، آنگاه.م] لذا همگان می توانند با چنین دیدگاهی موافق باشند یا حداقل این نوع تحلیل ها را ارزشمند بدانند. مشخص کردن اینکه یک تصمیم نسبت به تصمیم دیگر هزینه های بیشتری ایجاد می کند یا هزینه های آن بیشتر از منافع آن است، همواره مفید است و گاهی اوقات می تواند تعیین کننده باشد، حتی اگر بر این باور باشیم که موضوعات دیگری غیر از کارآیی نیز اهمیت دارند.