آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۵۴۴۹
صفحه اول
۱
اقتصاد

در سال آینده دنبال چه چیزی در اقتصاد ایران هستیم؟

چند نکته درباره اقتصاد در سال 1402

آرمان خالقی

در آستانه سال جدید و پس از رخدادهای ریز و درشتی که در سال 1401 پشت سر گذاشته شد، حالا خیلی ها به دنبال چشم انداز اقتصاد ایران در سال آینده هستند تا بدانند سال 1402 برای اقتصاد ایران چگونه خواهد بود. اما هر ارزیابی و پیش بینی در مورد آینده بر مبنای اطلاعاتی هست که در حال حاضر موجود است. رفتارهایی که در اقتصاد دیده شده است و داده هایی که به عنوان پیشینه اقتصادی یک کشور وجود دارد راه را برای پیش بینی آینده نیز هموار می سازد. در مورد کشور ما با توجه به فرازونشیب هایی که در تصمیم گیری ها در موضوع سیاست ها وجود داشته، تامین نقدینگی موردنیاز اقتصاد کشور به طور مشخص بیشتر از منشا نفت بوده که به عنوان محرک در اقتصاد ما خودش را نشان داده است. با توجه به تمام این موضوعات و رفتارهای دولتی با توجه به توانمندی هایی که آن دولت دارد و شاخص های رفتاری هر دولتی کار می کند اگر همه اینها را کنار هم بچینیم و بگوییم در کنار دولت اینچنین و مجلس آنچنان و قوه قضاییه و این ترتیبات و گذشته ها را ببینیم و روند مدیریت و حاکمیت حکمرانی را در کشور کنار هم بچینیم قاعدتا به نظر می رسد با توجه به شرایط تحریم، تورم همزمان و رکودی که وجود دارد این سه عامل بسیار بزرگ موثر بر اقتصادمان نوعی بازدارندگی ایجاد می کنند. قاعدتا باید نگاه کنیم که آیا سال آینده چشم اندازی هست که این شرایط بهبود پیدا کند یا در بر همین منوال و بر همین پاشنه خواهد چرخید؟ به نظر می رسد فعلا تغییر چندانی متصور نیستیم؛ قاعدتا دولت همین رفتار را دارد. با توجه به ضرورت و محدودیتی که اقتصاد ما دارد انتظار می رفت آنچه در چنته دارند را بیاورند و به عرصه بگذارند. اما این اتفاق نیفتاده است. موضوع بعدی که حائز اهمیت است اینکه ما در بحث تحریم همچنان مشکلات سابق را تجربه می کنیم و وضعیت مان نه تنها بهتر نشده بلکه در بعضی از حوزه ها به طور ویژه دشوارتر هم شده است. این موضوع مستلزم تصمیم است.

موضوع بعدی که مساله رکود است قاعدتا یکسری راهکارها برای حل آن نیاز دارد، وگرنه به قول بعضی بزرگواران رکود همین است که هست و مانند وضع اقتصادمان که همین است که هست. باید برای غلبه کردن بر موضوع رکود حتما به چند متغیر در کشور باور داشته باشیم؛ تا مادامی که مردم قدرت خرید نداشته باشد، رکود ادامه خواهد داشت. تا زمانی که بازارهای جدید برای حجم کالای تولیدی فعلی کشور ایجاد نکنیم و بازارهای جدید به ظرفیت تقاضایی که برای بخش تولید مورد انتظار هست، اضافه نشوند همچنان رکود خواهیم داشت. سال آینده با تداوم روال و رویه جاری مدیریتی نه تنها شرایط بهتری نخواهیم داشت بلکه شرایط سخت تر هم خواهد شد. این موضوعی قابل فرض هست که نمی شود از آن چشم پوشی کرد مگر اینکه معجزه ای رخ دهد. هماهنگی وزارتخانه های اقتصادی باهم و همسویی شان با یکدیگر به نحوی که نتیجه آن هم افزایی باشد بسیار مهم است. نه اینکه تصمیم در وزارتخانه ای باعث بی اثرشدن تصمیم دیگری در همان حوزه در وزارتخانه دیگری بشود. این هم جزو موضوعات مهم است که باید با هماهنگی بخش های اقتصادی دولت کاملا باهم تطبیق داشته باشد. من فکر می کنم دولت سال آینده باید یک خانه تکانی در حوزه مدیریت خودش انجام بدهد. اگر این کار سال آینده شکل نگیرد مشکلات بیشتری را در سال های بعد خواهیم داشت. خانه تکانی شامل این است که یک در چیدمان و تعریف ماموریت های دستگاه های دولت بازمهندسی توسط خود دولت انجام شود که هرازچندی شاهد حذف یک سازمان یا وزارتخانه یا اضافه شدن یک سازمان و وزارتخانه جدیدی در ساختار دولت نباشیم. در عین حال باید برای به دست آوردن منافع بزرگ تر و حفظ بیشتر منافع ملی مسائل حوزه روابط اقتصادی خارجی را حل کنیم، قاعدتا باید به این موضوعات توجه ویژه داشته باشیم و هزینه بیشتری را به اقتصاد و کشور تحمیل نکنیم و لازمه آن هم این است که بتوانیم حوزه روابط بین المللی را بهبود ببخشیم.