آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۵۴۴۹
صفحه آخر
۱۲
روشنایی های شب

از 1984 تا 2023

حسن لطفی

تنفر نصفه، نیمه ام از چین ربط چندانی به شرایط سیاسی این کشورو فیلم محله چینی های رومن پولانسکی ندارد. بیشتر به جنس های بنجل و عدم تعهد اخلاقی، اقتصادی حاکم بر آن بر می گردد. تا به حال هر وقت جنس چینی خریده ام، سرم به سنگ خورده و جنس بی کیفیت درآمده و عمرش کوتاه بوده است. از رفتار غیر اخلاقی شرکت های تولیدی اش هم بسیار شنیده ام. همسفر بازرگان جوانی بودم که کارش ورود کت و شلوار ترک به ایران بود. در گپ و گفت کوتاهی که باهم داشتیم متوجه شدم او از هر کت و شلواری یکدست می خرد و آن را برای تولیدکننده ای در چین ارسال می کند. تولیدکننده چینی هم از روی آن کت و شلوار تعداد زیادی تولید و برای سفارش دهنده ایرانی اش ارسال می کند. این نمونه را کنار نمونه ای دیگری بگذارید که دوست اهل هنر و فعال در زمینه تبلیغات برایم تعریف کرده. او می گفت: برای شهرداری یکی از شهرهای بزرگ ابزار تبلیغاتی زیبایی طراحی کردم و برای تولید به چین ها سفارش دادم. نتیجه کار بدک نشد. دو سه سال بعد که برای سفارش های دیگری به چین رفتم، در دفتر یکی از تولیدی ها نمونه کار خودم را دیدم که به خودم برای خرید سفارش می دادند. جالب این بود که حتی نام شهرداری مربوطه را هم تغییر نداده بودند. با تمام اینها از اینکه در فقره آشتی میان ایران و عربستان پادرمیانی کرده، حس خوبی دارم. اینکه نتیجه این آشتی چه خواهد شد را زمان مشخص می کند، اما شاید این اقدام به بعضی ها که مثل حزب حاکم در رمان 1984 نوشته جرج اورول معتقدند: جنگ صلح است. آزادی بردگی است و جهل قدرت است، راه جدیدی نشان دهد. راهی که بقا را در دشمن تراشی نداند (اگر رمان 1984 را خوانده یا فیلمش را دیده باشید می دانید که در آنها سران حزب حاکم بسته به موقعیت جنگ علیه دو کشور اوراسیا و استاسیا را آغاز می کنند. با آغاز جنگ تمام مطالب مربوط به دوستی با این کشورها در گذشته نیست و نابود می شود و به جایش خبرهای دشمنی دیرینه و... در معرض دید افکار عمومی قرار می گیرد. بعد هم جنگ به دلایلی خاتمه می یابد حالا نبود نابود کردن مطالب مختص به دشمنی و... است.) بی شک ارتباط با دنیا راه خوبی برای رسیدن به رفاه نسبی است. البته در فقره اخیر یک بار دیگر مشخص شد جرج اورول نویسنده تیزبین و نکته سنجی بوده. حتی در سال 2023 نیز خیلی ها با خاتمه جنگ به سراغ تیترها و حرف هایی می روند که در تضاد با حرف های گذشته شان است. البته تفاوت سال 2023 با 1984 در حافظه قوی تر و امکانات بیشتر مردم است. حالا دیگر حذف گذشته چندان ساده نیست. دنیا حافظه های جانبی قوی تری پیدا کرده است.