آرشیو پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۵۶۹۴
خبر
۸
بهارستان

مخالفت قالیباف با اجرای آزمایشی قانون فضای مجازی

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در تذکر نماینده خرم آباد درباره اینکه نمایندگان در صحن علنی باید درباره قانون فضای مجازی تصمیم گیری کنند، گفت: من مر قانون را دنبال می کنم؛ لذا 185 نفر از دوستان نامه ای امضا کردند و در خواست برگشت این موضوع در صحن را برای اصل هشتادوپنجی دارند که در حال پیگیری است. مهرداد ویس کرمی گفته بود: گزارش کمیسیون مشترک فضای مجازی آماده و تحویل هیات رئیسه شده است و طبق آیین نامه هیات رئیسه باید آن را به صحن آورده و فقط زمان آن را رای گیری کند تا به صورت آزمایشی اجرا شود. اگر هم هیات رئیسه و رئیس محترم به تعدادی از همکاران که خواهان بازگشت این موضوع به صحن هستند، استناد می کند، باید به این موضوع توجه شود که این بحث باید در صحن به رای گذاشته و تصمیم درباره آن گرفته شود که کار کمیسیون مشترک ادامه پیدا کند یا صحن درباره این موضوع تصمیم گیری و آن را بررسی کند.

برای این موضوع کل مجلس باید تصمیم بگیرد و رئیس و هیات رئیسه حق ندارد که با سلیقه شخصی خود در این خصوص تصمیم گیری کند. محمدباقر قالیباف همچنین گفت: ما حتما آیین نامه را دنبال می کنیم، اینکه آیا کمیسیون مشترک ادامه دارد یا ندارد از اختیارات هیات رئیسه، آیین نامه و حوزه قوانین است، در آنجا تصمیم مربوطه گرفته شده است. من مر قانون را دنبال می کنم، اما نظراتی بود و برخی دوستان مطرح کردند، من دنبال آن بودم که به این موضوع کمک کنم. من قانون را دنبال می کنم، دوستان حق دارند که این مساله دوباره در صحن مطرح شود. من با دوستان در حال صحبت هستم که حل شود»./ انتخاب