آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۵۶۹۴
بازار پول و ارز
۱۲

شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی به روند صعودی خود ادامه داد

ویراژ خودرویی تولید صنعتی

دنیای اقتصاد : پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گزارش ماهانه تولید صنعتی شرکت های بورسی در ماه بهمن را منتشر کرد. براساس این گزارش، شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی در بهمن ماه روند صعودی اش را ادامه داد و نسبت به مدت مشابه سال قبل به رشد 3/ 8درصدی رسید.

مهم ترین تغییر در رشد صنایع در بهمن ماه مربوط به شاخص تولید صنعت خودرو بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/ 34درصد رشد کرد. این نرخ رشد نسبت به رشد ماه های قبل این صنعت نیز افزایش محسوسی داشته است. شاخص تولید صنعت محصولات شیمیایی به عنوان بزرگ ترین صنعت کشور، در بهمن ماه نسبت به مدت مشابه تغییری نداشته است. در ماه های اخیر رشد شاخص تولید این صنعت حول وحوش صفر نوسان داشته است. به علاوه، شاخص تولید صنعت محصولات غذایی تنها صنعت با رشد منفی در بهمن ماه بوده است. مقایسه رشد شاخص تولید گروه های مختلف نشان می دهد که در بهمن ماه شرکت های واردات محور و تولیدکنندگان کالاهای نهایی یعنی کالاهای مصرفی و سرمایه ای، رشد تولید بیشتری داشتند. در این دوره، شاخص قیمت صنعت محصولات غذایی بیشترین رشد و شاخص قیمت فرآورده های نفتی کمترین رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته اند.

روند شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی

بیش از 280شرکت صنعتی که در بورس و فرابورس پذیرفته شده اند، به صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می کنند. از آنجاکه این شرکت ها، بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند، با بررسی و تجزیه و تحلیل آمارهای این شرکت ها می توان وضعیت تغییرات تولید صنعتی کشور را دنبال کرد. شاخص هایی که داده های این شرکت ها استخراج می شود، همراستا با شاخص تولید کل کشور است، بنابراین در زمانی که شاخص های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می شوند، می توان به عنوان جایگزین، از شاخص های این شرکت ها برای رصد تغییرات ماهانه صنعت استفاده کرد.

آمارها نشان می دهد که در سه فصل تابستان، پاییز و زمستان سال1400 روند رشد شاخص تولید صنعتی، یک روند بدون نوسان حول وحوش صفر بود. اما بهار سال1401 با رشد مثبت شاخص تولید صنعتی آغاز شد و رشد این شاخص در دو ماه اردیبهشت و خرداد روند صعودی داشت. این روند مثبت در ماه های تابستان نیز ادامه پیدا کرد و شاخص تولید صنعتی در ماه های تابستان1401 بین 5 تا 7درصد رشد کرد. رشد شاخص تولید صنعتی در ماه های پاییز نیز بین 6 تا 7درصد بود. در دی ماه رشد شاخص افزایش پیدا کرد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 8درصد رشد کرده است. در بهمن ماه نیز رشد شاخص تولید صنعتی به 3/ 8درصد رسید.

بررسی صنایع در بهمن ماه

شاخص تولید محصولات شیمیایی در تابستان رشد مثبت نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت؛ اما در سه ماه پاییز رشد این صنعت منفی بوده است. در دی ماه رشد این صنعت مجددا مثبت شد؛ اما در بهمن ماه رشد شاخص تولید این صنعت تقریبا صفر بود. شاخص تولید صنعت فلزات اساسی در بهمن ماه نسبت به سال قبل 7/ 7درصد افزایش داشته است. موجودی انبار این صنعت در چند ماه اخیر افزایش یافته است. رشد شاخص تولید صنعت خودروسازی و قطعات در چند ماه اخیر نسبت به سال قبل به طور قابل توجهی افزایش داشته است. در آذر و دی شاخص تولید خودروسازی نسبت به سال قبل به ترتیب 6/ 28درصد و 8/ 28درصد رشد داشته است. رشد شاخص تولید این صنعت در بهمن ماه به 8/ 34درصد رسید. در ماه های اخیر صنایع غذایی بیشترین کاهش در تولید را نسبت به سال قبل داشته است. در بهمن ماه تنها صنعتی که رشد شاخص تولید منفی ثبت کرده، صنایع غذایی بوده است.

روند تغییر موجودی انبار

برای تحلیل چرایی تغییرات در تولید نباید تنها به آمار تولید اکتفا کرد، بلکه با بررسی تغییرات در موجودی انبار، علاوه بر ارائه تحلیل بهتر از علت تغییرات در تولید، وضعیت بازار و شرایط عرضه و تقاضا نیز مشهودتر شده و همچنین پیش بینی روند آتی تولید نیز در دسترس تر خواهد بود. تغییر در موجودی انبار به معنی تفاوت رشد تولید و فروش است؛ یعنی اگر رشد تولید بیشتر از رشد فروش باشد موجودی انبار در آن دوره افزایش یافته و اگر رشد تولید کمتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار کاهش یافته است. در زمان هایی که محدودیت تقاضا و ظرفیت مازاد تولید در بخش عرضه وجود دارد، روند رشد تولید و تغییرات موجودی انبار در خلاف جهت هم خواهند بود.

به این مفهوم که تغییرات رشد تولید ریشه در تغییرات تقاضا دارد و تولیدکننده در واکنش به افزایش تقاضا، موجودی انبار خود را کاهش و رشد تولید خود را افزایش می دهد. هنگامی که شوک منفی بخش عرضه تولید و فروش را تحت تاثیر قرار می دهد، در دوره های اولیه با وجود کاهش رشد تولید، رشد فروش تحت تاثیر قرار نمی گیرد و همین اتفاق باعث می شود تا موجودی انبار محصولات نهایی کاهش یابد. به همین دلیل هنگامی که کاهش رشد تولید با کاهش موجودی انبار توام باشد، می توان گفت که شوک واردشده از سمت عرضه است و درواقع عامل اصلی متوقف کننده رشد را باید از سمت عرضه جست وجو کرد.

تغییرات شاخص موجودی انبار در نیمه دوم سال1400 مثبت بوده که نشان دهنده افزایش در موجودی انبار صنایع بوده است. از ابتدای سال1401 ورق برگشت و تغییرات موجودی انبار صنایع منفی شد. به عبارت دیگر رشد فروش شرکت ها بیشتر از رشد تولید آنها بوده است. در اردیبهشت ماه1401 اگرچه تولید با اندکی اغماض تقریبا مشابه مدت مشابه سال گذشته بوده ولی فروش شرکت های صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل اندکی (زیر 3درصد) رشد داشته است و همین امر باعث شده که موجودی انبار صنایع در این ماه کاهش داشته باشد. در تابستان1401 در ادامه روند کاهش موجودی انبار صنایع رشد فروش شرکت ها بیشتر از رشد تولیدشان بوده و همین امر باعث کاهش قابل توجه موجودی انبار شده است.

بخش قابل توجهی از کاهش در موجودی انبار در سه ماه تابستان مربوط به کاهش قابل توجه موجودی انبار شرکت های خودروسازی است و چه بسا موجودی انبار صنایع به غیر از خودروسازی در تابستان افزایش نیز داشته است. در ماه های اخیر رشد فروش شرکت های خودروسازی به طور قابل توجهی از رشد تولیدشان پیشی گرفته و همین امر باعث کاهش در موجودی انبار این شرکت ها شده است که در سال های قبلی تجمیع شده بودند. در سه ماه پاییز1401 نیز شاخص موجودی انبار صنایع به خاطر افزایش قابل ملاحظه موجودی انبار در خودروسازی افزایش داشته است. اما در سایر صنایع وضعیت موجودی انبار متفاوت بوده است. در دی و بهمن نیز متوسط شاخص موجودی انبار کاهش در موجودی انبار را نشان می داد.

صنعت محصولات شیمیایی در دو ماه ابتدای سال رشد تولید منفی و افزایش در موجودی انبار را داشت. اما رشد این صنعت از خرداد تا شهریور مثبت شد؛ ولی موجودی انبار در این صنعت افزایش داشته است. در مهر به دلیل افزایش موجودی انبار در این صنعت رشد تولید کاهش یافته که این کاهش تولید در آبان و آذر نیز ادامه پیدا کرد. این کاهش تولید روند افزایش موجودی انبار در صنعت را متوقف کرد. در دی ماه رشد صنعت محصولات پتروشیمی مجددا مثبت شد و این رشد مثبت با کاهش اندک در موجودی انبار همراه بوده است. در صنعت فلزات اساسی در سه ماه ابتدایی سال برخلاف نیمه دوم سال قبل هم شاخص تولید مثبت داشته و هم موجودی انبار در این صنعت بعد از چند ماه در این سه ماه کاهش را نشان می دهد. در سه ماه تابستان و پاییز با وجود اینکه رشد مثبت تولید در این صنایع مثبت شده، اما موجودی انبار در این صنعت نیز افزایشی بوده است. در دی ماه و بهمن ماه نیز این روند ادامه پیدا کرد و به رغم رشد مثبت موجودی انبار نیز افزایش داشته است.