آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۵۶۹۴
کدال
۱۱

6 سهم یک صنعت دلاری بازار سهام بررسی شد: استهلاک در خط تولید صنعت سرب و روی

امیرعلی جراحی

صنعت سرب و روی یکی از صنایع دلاری به شمار می رود. در برخی از شرکت های فعال در این صنعت، محصولات صادرات محور بیش از 60 درصد درآمد آن شرکت را محقق می کنند. در این گزارش به بررسی شرکت های «فاسمین»، «فتوسا»، «فگستر»، «کبافق»، «کدما» و «فسرب» پرداخته شده است. علاوه بر بررسی سهامداران و محصولات هر نماد، آخرین گزارش فصلی و همچنین آخرین گزارش ماهانه هریک از این شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه شرکت های این صنعت منبع واردکننده ارز به کشور محسوب می شوند، باید به فکر بهبود خطوط تولید و به روز کردن ماشین آلات آنها بود.

«فاسمین»

شرکت کالسیمین ارزش بازاری معادل 17هزار و 700میلیارد تومان دارد و سهامداران عمده آن شامل شرکت توسعه معادن روی ایران، شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت گروه مالی بانک مسکن، شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران و شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم هستند که به ترتیب 4/ 57درصد، 6/ 3درصد، 5/ 1درصد، 4/ 1درصد و 2/ 1درصد از مالکیت شرکت را برعهده دارند. اصلی ترین محصولات شرکت عبارتند از شمش روی، شمش روی صادراتی، شمش سرب، کنسانتره سرب و شمش زاماک که به ترتیب 59درصد، 35درصد، 3درصد، 2درصد و یک درصد از درآمد شرکت را تامین می کنند. بررسی گزارش آخرین فصل «فاسمین» حاکی از آن است که درآمد عملیاتی آن نسبت به فصل مشابه سال 1400 رشدی در حدود 128درصد را تجربه کرده است. همچنین سودهای شرکت مانند سود ناخالص، عملیاتی و سود خالص رشدی به میزان 17درصد، 10درصد و 13درصد را به ثبت رساندند. در این میان گزارش فصلی نشان می دهد که رشد میزان فروش شرکت در فصل گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل برابر با 24درصد بوده است. در نهایت آخرین گزارش ماهانه حاکی از آن است که میزان فروش در بهمن ماه نسبت به میانگین سال جاری افتی معادل 16درصد را به خود دیده است.

«فتوسا»

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان ارزش بازاری برابر با 984میلیارد تومان دارد و سهامداران عمده آن عبارتند از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتمادایرانیان، شرکت گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه، صندوق سرمایه گذاری اکسیر و شرکت بازرگانی جمیلی که به ترتیب 8/ 34درصد، 4/ 31درصد، 4/ 2درصد و 2درصد از مالکیت شرکت را بر عهده دارند. محصولات اصلی «فتوسا» شامل کنسانتره روی سولفوره صادراتی، کنسانتره روی اکسیده، شمش روی صادراتی، شمش روی، کنسانتره روی سولفوره و کنسانتره سرب اکسید می شود که به ترتیب 32درصد، 31درصد، 21درصد، 11درصد، 2درصد و یک درصد از مبلغ فروش شرکت را تشکیل می دهند. بررسی گزارش فصلی منتهی به پاییز «فتوسا» نشان می دهد که درآمدهای عملیاتی فصل گذشته نسبت به بازه مشابه در سال 1400 افتی برابر با 8درصد را تجربه کرده است. از طرف دیگر سودهای ناخالص، عملیاتی و خالص آن توانسته اند رشدی برابر با 10درصد، 19درصد و 71درصد را به ثبت برسانند. از طرف دیگر میزان فروش فصلی این شرکت نسبت به سال 1400 افتی برابر با منفی 9درصد را نشان می دهد. اما در آخرین گزارش ماهانه منتهی به بهمن می توان رشد 49درصدی میزان فروش شرکت را نسبت به میانگین سال جاری مشاهده کرد.

«فگستر»

شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان ارزش بازاری برابر با 904میلیارد تومان دارد. سهامداران اصلی این شرکت شامل شرکت زرین معدن آسیا، شخص حقیقی، شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران و صندوق سرمایه گذاری و بازارگردانی معیار و در حدود 6/ 41درصد، 2/ 9درصد، 1/ 9درصد و 7/ 4درصد از شرکت را مالک هستند. تولیدات اصلی «فگستر» عبارتند از شمش روی صادراتی و شمش روی که به ترتیب 55درصد و 38درصد از درآمد شرکت را تامین می کنند. آخرین گزارش فصلی شرکت حکایت از آن دارد که درآمدهای عملیاتی افتی برابر با 45درصد را به ثبت رسانده است. از طرفی سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص «فگستر» افتی برابر با 82درصد، 64درصد و 58درصد را تجربه کرده اند. میزان فروش شرکت در گزارش فصلی پاییز نشان می دهد که نسبت به سال 1400 افتی برابر با 44درصد محقق شده است که بیانگر وضعیت نامناسب شرکت است. همچنین بررسی گزارش ماهانه منتهی به بهمن خبر از آن می دهد که میزان فروش شرکت در این ماه نسبت به میانگین سال 1401، 23درصد کاهش پیدا کرده است.

«کبافق»

شرکت معادن بافق ارزش بازاری در حدود 3هزار و 635میلیارد تومان دارد و سهامداران عمده آن عبارتند از شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر و شخص حقیقی که به ترتیب مالک 9/ 76درصد و 2/ 1درصد از سهام شرکت هستند. محصولات اصلی «کبافق» شامل شمش روی صادراتی و شمش روی داخلی هستند که به ترتیب 90درصد و 10درصد از درآمد شرکت را تشکیل می دهند. با توجه به آخرین گزارش های فصلی شرکت عملکرد «کبافق» نسبت به سال گذشته رو به افت بوده است. درآمد عملیاتی آن در آخرین فصل نسبت به سال 1400 افتی برابر با 89درصد را تجربه کرده است. همچنین سه سود اصلی شرکت به ترتیب افتی معادل 91درصد، 96درصد و 90درصد را به ثبت رسانده است. در این میان میزان فروش شرکت در فصل گذشته نسبت به دوره مشابه سال 1400 افت قابل توجهی معادل 90درصد را تجربه کرده است. همچنین براساس آخرین گزارش ماهانه شرکت در بهمن میزان فروش در ماه گذشته برابر با صفر بوده است.

«کدما»

شرکت معدنی دماوند ارزش بازاری به میزان هزار و 358میلیارد تومان دارد و سهامداران عمده آن شامل شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و شرکت سرمایه گذاری سینا بهگزین هستند که مالکیت حدود 5/ 47درصد و 6/ 1درصد از شرکت را برعهده دارند. تولیدات اصلی این شرکت عبارتند از کنسانتره سرب، تراورتن و سایر کانی های معدنی که به ترتیب حدود 85درصد، 11درصد و 4درصد از مبلغ فروش شرکت را تشکیل می دهند.

بررسی آخرین گزارش فصلی منتهی به پاییز 1401 نشان می دهد که درآمد عملیاتی شرکت توانسته رشدی برابر با 3درصد را به ثبت برساند. از طرف دیگر هر یک از سودهای ناخالص، عملیاتی و خالص شرکت به ترتیب افتی برابر 37درصد، 33درصد و 79درصد را تجربه کرده اند. میزان فروش شرکت در گزارش فصل پاییز 1401 نسبت به پاییز سال قبل افتی برابر با منفی 39درصد را تجربه کرده است. همچنین در بررسی گزارش های ماهانه می توان متوجه شد که میزان تولید در بهمن ماه نسبت به میانگین سال جاری رشدی در حدود 6درصد را به خود دیده است.

«فسرب»

شرکت ملی سرب و روی ایران ارزش بازاری در حدود 2هزار و 317میلیارد تومان را در بر دارد و سهامداران عمده آن شامل شرکت توسعه معادن روی ایران، شرکت توسعه فناوری مدبران خلیج فارس، شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران، شخص حقیقی، شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت نیکان سرشت سرزمین ایرانیان هستند که به ترتیب مالکیت 8/ 55درصدی، 5/ 8درصدی، 3/ 2درصدی، 5/ 1درصدی، 5/ 1درصدی و 1/ 1درصدی شرکت را بر عهده دارند.

محصولات اصلی «فسرب» عبارتند از شمش روی، شمش سرب، شمش نقره 98درصد و سایر محصولات که به ترتیب 57درصد، 22درصد، 15درصد و 5درصد از درآمد عملیاتی شرکت را تشکیل می دهند. بررسی آخرین گزارش فصلی شرکت نشان می دهد که شرکت در وضعیت مناسبی قرار ندارد. درآمد عملیاتی آن نسبت به فصل پاییز در سال 1400 افتی برابر با 42درصد داشته که همین موضوع باعث زیان ده شدن «فسرب» برای اولین بار طی فصول گذشته شد. بررسی گزارش فصلی منتهی به پاییز 1401 نشان می دهد که میزان فروش شرکت نسبت به پاییز 1400 افتی معادل 52درصد را تجربه کرده است. از طرف دیگر بررسی آخرین گزارش ماهانه شرکت از رشد 62درصدی میزان فروش بهمن ماه نسبت به میانگین سال 1401 خبر می دهد.

نتیجه گیری

صنعت سرب و روی یکی از صنایع مهم است که محصولات صادرات محور بخش مهمی از فروش آنها را شامل می شود. با توجه به اینکه این صنعت ارز آور با مشکلاتی مانند مستهلک شدن خطوط تولید و ماشین آلات روبه روست، می تواند در سال های آتی، درآمد و به تبع آن سود شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد. همان طور که در روند اقلام صورت سود و زیان می توان مشاهده کرد سودآوری برخی از شرکت ها دچار اختلال شده و برخی از شرکت هایی که تا به حال زیان ده نشده بودند، در فصل گذشته زیان خالص را شناسایی کردند.