آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۵۴۴۹
سیاست
۲
توضیح

توضیحاتی پیرامون گفت وگو با اسماعیل عبدی

در پی انتشار گفت وگوی روزنامه اعتماد با «اسماعیل عبدی» شبهات و شائبه هایی برای «برخی مخاطبان» پیش آمده و باعث ایجاد سوءتفاهم هایی شده است.

در این باره لازم است توضیحاتی پیرامون «کانون صنفی معلمان» ارایه شود تا برخی سوءتفاهم های پیش آمده برطرف شود. این تشکل صنفی سال 1380 با مجوز کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور ایجاد شد. کانون صنفی معلمان، در هر شهر و شهرستان، اقدام به ایجاد تشکل های زیرمجموعه ای کرد. با تشکیل این تشکل ها، یک نماینده از هر کدام شان یک نماینده معرفی کرده و شورای هماهنگی تشکل های صنفی را تشکیل دادند.

با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، گفته شد که مجوز این تشکل لغو شده است و در زمان حسن روحانی هم به همین منوال ادامه یافت. اما هیات مدیره این تشکل، همچنان مشغول کار هستند و معتقدند که وزارت کشور لغو مجوز را به آنها رسما اعلام نکرده است. همچنین نماینده وزارت کشور در انتخابات هیات مدیره این تشکل حاضر نمی شود. با این وجود در کیفرخواست برخی افراد که عضو این تشکل هستند، در تشریح مصادیق اجتماع و تبانی، «عضویت در گروه غیرقانونی کانون صنفی معلمان» ذکر می شود؛ به این معنی که از نظر قوه قضاییه، این تشکل، غیرقانونی محسوب می شود. لذا روزنامه اعتماد تقابلی با نظرات قوه محترم قضاییه نداشته و ندارد.