آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۵۴۴۹
سیاست
۲
خبر

روز کاهش بار مالی دولت در مجلس

لغو معافیت پایگاه های بسیج، حذف تخصیص سهام به متولدین 1402 و حذف پرداخت 100 میلیون تومان به مساجد

روز گذشته در مجلس، روز حذف معافیت ها و حذف پرداختی ها از سوی دولت بود. دیروز که جلسه علنی مجلس به بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه 1402 برگزار شد، نمایندگان برای تامین نظر این شورا، مصوباتی داشتند.

به نظر می رسد بیشتر این مصوبات که در راستای نظر شورای نگهبان صورت گرفت، برای کاستن از بار مالی و تعهدات هزینه ای دولت برای سال آینده بود.

یکی از این حذفیات، مربوط به اختصاص سهام به نوزادان متولد 1402 بود. نمایندگان مجلس بندی از لایحه بودجه را حذف کردند که در آن دولت مکلف به اختصاص سهام به فرزندان متولد 1402 شده بود. طبق این بند، بنا بود به ازای هر فرزندی که از ابتدای سال 1402 متولد می شود، مبلغ 22میلیون ریال تا سقف 22 هزار میلیارد ریال از محل ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون صرفا جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بهابازار (بورس) به نام فرزند اختصاص یابد.

مورد دیگر حذف معافیت پایگاه های بسیج از پرداخت هزینه انشعاب برق، آب و فاضلاب و عوارض شهرداری بود. در این بند الحاقی آمده بود که کلیه رده های بسیج مستضعفین (پایگاه ها، حوزه ها و نواحی بسیج) از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب و عوارض شهرداری معافند.

بند دیگری که حذف شد، مربوط می شود به پرداخت 100 میلیون تومان به مساجد. نمایندگان مجلس روز گذشته جهت تامین نظر شورای نگهبان بند مربوط به پرداخت 100 میلیون تومان به هر مسجد را از لایحه بودجه 1402 حذف کردند.

در این بند آمده بود: «دولت مکلف است در سال 1402 به هر مسجدی که در آن حداقل دو نوبت از نمازهای واجب یومیه به جماعت اقامه می گردد، مبلغ یک میلیارد (1,000,000,000) ریال کمک نماید. سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است ترتیبات انجام این حکم را فراهم آورد. منبع این حکم از پنج درصد (5%) بند «ج» تبصره (1) این قانون که برای اولویت امور فرهنگی و آموزشی در نظر گرفته شده، تامین می گردد.»

همچنین نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ارقام مندرج در بودجه برای حقوق سربازان در سال آینده را حذف کردند. البته که با این اقدام، حقوق سربازان حذف نمی شود بلکه به جای اعدادی که مجلس مشخص کرده بود، درصد افزایش مشخص شده است.

طبق این مصوبه، «در اجرای ماده (49) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363، در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاه های ذی ربط حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (60%) حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متاهل بدون فرزند معادل نود درصد (90%) حداقل دریافتی پایور می باشد.»