آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۶۴۵۴
صفحه آخر
۱۶
پیشخوان

تفکر، سریع و کند

«هر نویسنده ای، به نظر من، برای بیان مطالب خود فضایی را انتخاب می کند تا خواننده هایش با استفاده از آن، مطالب طرح شده را بهتر و راحت تر درک کنند.

فضای موردنظر من، کنار آبسردکن شرکتی معروف است که کارمندان آن در آنجا به ردوبدل کردن نظرها و شایعه سازی می پردازند. امیدوارم دایره واژگانی مردم را هنگامی که درباره قضاوت ها و انتخاب های دیگران، سیاست های جدید شرکت یا تصمیم های یکی از همکاران درباره سرمایه گذاری گفت وگو می کند، گسترش دهم. چرا باید به شایعه سازی علاقه مند باشیم؟ زیرا تشخیص و نامگذاری اشتباه های دیگران نسبت به اشتباه های خودمان ساده تر و به همان اندازه لذتبخش تر است.» دانیل کانمن (روان شناسی که جایزه نوبل اقتصاد 2003 را برنده شده است) با همین مقدمه شما را به فضای موردنظرش که بررسی نحوه و چگونگی تصمیم گیری در ذهن انسان است می برد تا نشان دهد که فرآیند تفکر در آدمی چطور اتفاق می افتد. کتاب «تفکر سریع و کند» که انتشارات بهمن آن را با ترجمه فروغ صمدی منتشر کرده، به عنوان یکی از کتاب های پایه ای در اقتصاد رفتاری که به تشریح نحوه رفتار و تصمیم گیری انسان ها در عرصه های مختلف و به ویژه اقتصاد می پردازد و دیدگاه خواننده را نسبت به آنچه تاکنون بدیهی می پنداشته، تغییر خواهد داد. در سراسر کتاب خواننده با جنبه های مختلف شهود، ذهن تصمیم گیر، پیش زمینه ها، پیشداوری ها، سیستم تفکر سریع، سیستم تفکر کند و انواع سوگیری ها گفت وگو می شود.