آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۴۵۱۹
صفحه آخر
۱۲
شاهنامه خوانی

انتشار نوزدهمین شماره خاطرات سیاسی

شماره نوزدهم فصلنامه خاطرات سیاسی (زمستان 1401) منتشر شد. پرونده اصلی این شماره به دو رجل تاثیرگذار سیاسی معاصر، مظفر بقایی و حسن آیت و پرونده دیگری نیز به واکاوی پدیده خسرو گلسرخی اختصاص یافته است. خاطرات منتشر نشده ای از دادگاه دکتر مصدق و نوشتاری درباره سیمای او در شعر معاصر فارسی، همچنین مقالاتی درباره اعتراضات اخیر، از دیگر مطالب شماره نوروزی این نشریه است. خاطرات سیاسی را از روزنامه و کتاب فروشی ها و سایت طاقچه یا از طریق آبونمان تهیه کنید.