آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۴۵۱۹
ملت شهر
۱۱
یادداشت

از بلدیه تا حکمرانی محلی

محسن مرادی (پژوهشگر شهری)

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی مداخله بخش های حاکمیت اعم از قوه مجریه، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا به طور شفاف مشخص شده، وظایف هریک از ارکان در استناد به قوانین جاری کشور تفکیک شده و مسئولیت پاسخ گویی نیز تعیین شده است.

قانون اساسی از شوراها به عنوان یکی از ارکان اداره کشور در مقیاس محلی نام برده که مدیریت شهری بخش مهمی در این رکن است. نگاهی به چگونگی رشد جمعیت شهرنشین و توسعه شهرها در دهه های اخیر و تحولات بنیادین در نحوه اداره امور شهرها و ارائه خدمات به جامعه شهری در شهرهای کوچک و بزرگ (علی رغم برخی کاستی ها که مجال پرداختن به دلایل آنها در این مقال نمی گنجد) مبین این است که درحالی که کم کاری ها و نارسایی هایی از سوی بعضی از بخش های دولتی وجود دارد چگونه مدیریت شهری به دلیل ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با مردم بار اضافی را تحمل می کند و بر دوش می کشد. از قانون بلدیه که حدود صد سال از عمر آن می گذرد تاکنون بیش از هفت نوبت اصلاحیه ها و حذفیاتی در قانون شهرداری اعمال شده که اکنون با بررسی عملکردها و نتایج آن، از دو منظر قابل تحلیل است.

الف. با هر اصلاحیه و حذف اختیارات مدیریت شهری ساختارهای جدیدی ایجاد شده است. به طور مثال قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند 61 مشتمل بر 52 ماده و قانون برق مصوب تیرماه 1346 که اختیاراتی در زمینه روشنایی شهرها را از مدیریت شهری خارج کرد.

آیین نامه بهداشت محیط و قانون دامپزشکی موجب بلااثرشدن بندهای 4 و 15 از ماده 55 شد.

مواد 12.11 .13 قانون حفاظت از محیط زیست موجب بلااثرشدن بند 20 از ماده 55 شد.

قانون نظام صنفی موجب بلااثرشدن بند 28 از ماده 55 شد.

قوانین اصلاح تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا شهرک عملا یک فصل از قانون شهرداری را به حالت متروکه درآورد.

قانون تسهیل، قانون ارزش افزوده نیز چنان اختلالی در روند امور مدیریت شهری ایجاد کرد که آثارشان قابل مشاهده است.

نگارنده قصد تجزیه و تحلیل آثار این قوانین را ندارم. ولی نگاهی به قانون شهرداری نشان می دهد که مقصود قانون گذار در زمان تصویب این قانون، اتخاذ سازوکارهای در جهت ایجاد و تقویت نهاد عمومی به منظور حکمرانی محلی بوده و جامعیت خاصی برای قانون شهرداری در نظر گرفته شده اما با هر بار اصلاحیه ضربه ای بر پیکره این نهاد عمومی تاثیرگذار وارد شده است.

فرصت هایی که در قانون مذکور جهت اداره امور شهرها توسط خود مردم برای انجمن ها و شوراهای اسلامی شهرها ایجاد شده، گامی مترقی برای نوآوری و افزایش فضای مشارکت های مردمی در عرصه های محلی است.

ب. هر آنچه از قانون شهرداری حذف شده بیشتر باعث شده تصمیمات محلی به امور ملی نزدیک تر شده و مقیاس حکمرانی محلی با پشتوانه مردم به تصمیمات ملی با پشتوانه دولتی بدل شود. از بارزترین موارد می توان امور فاضلاب شهری، مدیریت کانال های زراعی درون شهرها، موضوع آب های سطحی، تامین روشنایی معابر، قانون ارزش افزوده و سلب اختیار شوراها، چگونگی برخورد با آلاینده های شهری و آلودگی شهرها را نام برد.

حال ضرورت دارد با نگاهی نقادانه و تحلیلگرانه توسط کارشناسان مجرب به آثار تغییرات انجام شده در حوزه مدیریت شهری این نکته مهم مغفول واقع نشود که نقش مدیریت شهری در ایجاد اعتماد عمومی، افزایش سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت اجتماعی اهمیت دارد و بهتر است قبل از هر تغییر جدیدی توجه بیشتری به قانون شهرداری و حتی قانون شوراها به عمل آید و در بخش هایی که نیاز روز جامعه است اصلاحاتی انجام شود. چراکه این قانون از جامعیت لازم برخوردار بوده و به نظر می رسد هرآنچه طی این سال ها حذف شده است، اگر بازگردانده شود، مدیریت شهری قابلیت تبدیل شدن به نهاد حکمرانی محلی را دارا خواهد بود و بدین ترتیب در راستای قانون اساسی، اداره امور شهرها و روستاها توسط خود مردم بیشتر محقق می شود.

بدیهی است با روح حاکم بر طرح جدید ارائه شده، برای مدیریت شهری به عنوان مجری سیاست های کلان ملی و محلی و منطقه ای چالش های جدیدی می توان متصور بود زیرا:

اولا انتظار هماهنگی به انتظار تبعیت بدون قید و شرط مبدل می شود و شهرداری ها تبدیل به ستادهای تابعه می شوند و نه یک نهاد عمومی و سازمان اجتماعی محلی. ثانیا عدم امکان تحقق برقراری هماهنگی امور شهری و رعایت اصول و سیاست های کلان توسط شهرداری ها تناقض ساختاری و فقدان سازوکارها و مستندات و اختیارات و مسئولیت ها باعث ناکارآمدی آنها می شود.

بدیهی است در چنین شرایطی در منظر عمومی، شهرداری ها و دولت از کارآمدی کافی برخوردار نبوده و بیشتر به عنوان یک بخش خدماتی مطرح خواهند شد تا یک نهاد عمومی چندوجهی.