آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۴۵۱۹
علم
۱۰

به بهانه درگذشت اخترفیزیک دان نام بردار، «محمد حیدری مالیری» که آسمان و ایران را با جان و دل دوست داشت

اخترشناس ستارگان و کاوشگر واژگان

حسن فتاحی

امروز که در حال نوشتن این مقاله هستم، هفته پایانی اسفندماه سال 1401 است. هفته های پایانی اسفند همیشه شلوغ است و پر از رفت وآمد مردم در خیابان ها و بازارها. البته که بازارها رونق پیشین را ندارد و روزگار به راستی به سختی می گذرد؛ اما اسفند ازآنجایی که به جشن باستانی و ایرانی نوروز پیوند خورده است، در هر حالی برای مردم ایران، پر شور و سرور بوده است؛ اما هفته دوم اسفندماه امسال بی شک از تلخ ترین اسفندهایی بود که میهن مان در چند دهه گذشته به خود دیده است. گاهی اوقات اسفندهایی مانند اسفند بدر و خیبر رخ می دهد و هزاران جوان ایرانی در خون خود می غلتند و گاهی مرگ یک دانشمند داغ سنگینی می شود. در هفته دوم سه رویداد دردناک رخ داد. نخست توله یوز دوست داشتنی مردم ایران که نامش پیروز بود و برای ایرانی ها نمکین و امیدبخش بود، جان باخت. دومین آن مرگ مرد همچون کوه اندیشه ایرانشهری، استاد جواد طباطبایی بود که مانند آذرخشی بر قلب ایران دوستان و آنها که ایران را آن چنان که شایسته اش است، دوست دارند، فرود آمد و سومین آن که برای من بیش از همه دردناک و جانکاه و غم افزا بود، درگذشت اخترفیزیک دان نام بردار ایرانی، استادتمام رصدخانه یا به قول خودش نپاهشگاه پاریس، محمد حیدری ملایری بود. این سه مرگ بسیار تلخ بودند. توله یوز ایران، پیروز، چنان مهرش به دل نشسته بود که گویی فرزند کل ایران بود. اگرچه این مرگ دردناک بود، همبستگی ایرانیان را در اهمیت زیست بوم ایران نشان می داد. استاد طباطبایی و استاد حیدری ملایری، دو روی یک سکه بودند؛ هریک به نوعی و به شیوه ای. نام آن سکه که گران بهاست و قیمتی وصف ناشدنی دارد، «مهر میهن» است. سیدجواد طباطبایی با تخصص فلسفه و سیاست برای ایران تلاش می کرد و حیدری ملایری با اخترفیزیک و زبان شناسی. درباره جواد طباطبایی، ازآنجایی که در جهان سیاست و اندیشه ایرانشهری چهره ای شاخص بود، بسیار گفتند و نوشتند؛ اما افسوس مندانه درباره استاد حیدری ملایری که از مفاخر کشورمان بود و طی سالیان دراز آرام و بی صدا گام های مهمی را برای زبان دانشی فارسی برداشت، آن چنان که باید و شاید یادی نشد؛ بنابراین تصمیم گرفتم در صفحه علم روزنامه «شرق» به مناسبت درگذشت این اخترفیزیک دان ایران دوست یادنامه ای بنویسم. می دانم که گرامیداشت ایشان باید فراتر از این نوشته باشد و سزاوار بود نهادهای دانشی کشورمان برای مردی که سال های درازی را صرف بالندگی زبان دانشی فارسی کرده، یادبودی بگیرند؛ اما چنین نشد. در هر حال، این نوشته درباره کوشش های اخترفیزیک دان ایرانی مقیم پاریس، محمد حیدری ملایری است. درباره کار سترگ او و چراغی که روشن کرد؛ اما می خواهم مانند خود استاد ملایری که جشن نوروز را بسیار گرامی می داشت و هر سال، تا پیش از اینکه بیماری مجال ندهد، این رویداد فرخنده را شادباش می گفت، من هم از سوی ایشان و هم از سوی صفحه علم روزنامه «شرق» به تمام خوانندگان گرامی شادباش و فرخنده باد بگویم. همچنین می خواهم درگذشت ایشان را به جامعه دانشی کشورمان، به ویژه اخترشناسان و اخترفیزیک دانان تسلیت بگویم. در پایان هم به خانواده محترم شان تسلیت بگویم و تاکید کنم که به فرموده سعدی شیرازی، مرد نکونام نمیرد هرگز. حیدری ملایری مرد نکونامی است که نامش ماناست و چراغی که روشن کرده، همواره برای ایران روشن خواهد ماند. امید آن دارم روزی در ایران و در زادگاه ایشان مدرسه ای بنا شود که به نام ایشان آراسته شود و هر بامداد دانش آموزانی در آن مدرسه باشند که بخواهند اخترفیزیک دانان ایران دوست فردای میهن باشند.

محمد حیدری ملایری که بود

پیش از آنکه بخواهم درباره محمد حیدری ملایری بگویم که کجا به دنیا آمده و چه کرده و چه بوده، می خواهم از زبان یکی از اخترشناسان همکار او کمی درباره اش بگویم. اخترفیزیک دان برجسته کانادایی، ژان-قنه روآ که من و دیگر همکار اخترشناسم، یاسمین تنباکویی، افتخار همکاری و درواقع شاگردی او را داریم، از دوستان حیدری ملایری بود. چند سال پیش زمانی که من و یاسمین ترجمه کتاب پرسش و پاسخ اخترشناسی را که ژان-قنه و کارول کریستین نوشته اند، آغاز کردیم، ژان از من پرسید برابر فارسی واژگان اخترفیزیک را که خودت می دانی، از که می پرسی؟ من پاسخ دادم که در ایران چندین فیزیک دان و اخترشناس فرهنگ انگلیسی-فارسی فیزیک و اخترشناسی دارند. از زنده یاد محمود حسابی نام بردم که به نوعی آغازگر این راه بود و از لطیف کاشیگر و عبدالحسن بصیره و موسی اکرمی و چند نفر دیگر نام بردم. همچنین از محمد حیدری ملایری نام بردم که کاری سترگ دراین باره کرده است. چشمان ژان-قنه برقی زد و گفت: محمد؟ محمد حیدری در پاریس را می گویی؟ او از دوستان قدیمی من است. تو او را از کجا می شناسی؟ من توضیح دادم که محمد حیدری ملایری را چگونه می شناسم. چگونه سال ها درسگفتارهایش را دنبال می کنم و چگونه با رایانامه یا همان ایمیل با استاد ملایری نازنین در تماس هستم. سپس ژان-قنه که بارها در همین روزنامه «شرق» مقاله نوشته است و با او گفت وگوی بلندبالایی هم چاپ کردیم، برایمان از دوستی اش با حیدری ملایری گفت. او برای ما چنین نقل کرد: من و محمد با هم دوستان صمیمی بودیم. آن زمان هر دو جوان تر و سرحال تر بودیم. هر دو در شیلی بودیم و در رصدخانه یا به قول استاد ملایری نپاهشگاه، کارهای پژوهشی انجام می دادیم. شیلی جای شگفت انگیزی است. محمد که چندین سال در شیلی بود؛ ازجمله اخترشناسانی بود که گفت وگو با او بسیار شیرین بود و دلنشین. او آدم اهل مطالعه بود و آنچه می دانست با دیگران شریک می شد. ایران را بسیار دوست داشت و نگرانش بود. دلتنگ ایران بود. آنچه او از ایران بریان روایت می کرد چنان در دل و جان من نشسته است که حتی در 80سالگی ام دوست دارم به ایران دوست داشتنی شما سفر کنم. من و یاسمین سال ها پیش از اینکه ژان-قنه روآ این قدر خوب تاریخ ایران را می داند، شگفت زده می شدیم. برایمان عجیب بود که اخترشناس کانادایی این طور پرسون یا دقیق، تاریخ ایران باستان را می داند. تاریخ صفویه را می داند و بسیاری موارد دیگر. بعدها بود که فهمیدیم رابطه دوستانه او با زنده یاد حیدری ملایری تا چه حد او را به شناخت سرزمین کهن ما، مشتاق کرده است. و بعد دریافتیم اینکه او این چنین به ما کمک می کند تا کتاب هایش را به فارسی برگردانیم یا اینکه همواره دوست دارد برای ایرانی ها مقاله بنویسد، ریشه هایش از رابطه دوستانه اش با حیدری ملایری است. خبر درگذشت استاد ملایری را همان روز که شنیدم به ژان-قنه گفتم. بسیار ناراحت شد؛ اما خیلی زود گفت: حسن، در روزنامه «شرق» درباره محمد بنویس. نسل جوان ایران باید او را بشناسند. و بعد گفت برای ادامه راه و کار محمد برنامه ریزی کن. اجازه دهید زندگی نامه کوتاه ایشان را از تارنمای اینترنتی که زیر نظر خود ایشان نوشته می شد و نویسنده آن جناب ذوالفقاری بودند، نقل کنم: «دکتر محمد حیدری ملایری، اخترفیزیک دان رصدخانه پاریس یکی از دانشمندان سرشناس جهانی در اخترشناسی و اخترفیزیک به شمار می رود. کشف هایش در زمینه ستارگان پرجرم یعنی ستارگانی که جرم شان دست کم 10 برابر از جرم خورشید بیشتر است، شناخته متخصصان این رشته است. دکتر محمد حیدری ملایری در سال 1326 در ملایر زاده شد و در خانواده ای فرهنگ دوست پرورش یافت. پدر بزرگ مادری ایشان می توانست صدها بیت از حافظ، فردوسی، خیام و مولوی را از بر بخواند و اگر بیتی را فراموش می کرد حتی اگر وسط شب بود همه اهل خانه را بیدار می کرد تا آن بیت را پیدا کنند. دکتر محمد حیدری ملایری از کودکی چنان به داستان های شاهنامه علاقه پیدا کرده بود که پیش از رفتن به دبستان شعرهای فردوسی را از بر می خواند. کلاس های اول و دوم دبستان را در ملایر گذراند و سپس با خانواده اش به تهران نقل مکان کرد. وی در سال 1348 به دریافت لیسانس فیزیک از دانشکده علوم دانشگاه تهران موفق شد. سپس دو سال را در خدمت سربازی، با درجه ستوان دوم وظیفه در رسته توپخانه گذرانید و سه سال هم در موسسه انتشارات فرانکلین به ویراستاری کتاب های مربوط به دانش فیزیک پرداخت و در طی این مدت خود بیش از 10 کتاب فیزیک و اخترشناسی را از انگلیسی به فارسی ترجمه کرد. در سال 1353 با بورس دولت فرانسه به پاریس رفت تا در رشته اخترفیزیک مطالعه کند و موفق شد تا در سال 1358 دکترای سیکل سوم و در سال 1362 دکترای دولتی را که بالاترین مدرک تحصیلی فرانسه به شمار می آید، از دانشگاه پاریس اخذ کند. در سال 1359 با گذراندن کنکور، موفق به دریافت پست رسمی «اخترشناس» در رصدخانه یا نپاهشگاه (nepâhešgâh) پاریس شد. در سال 1362، در جریان پژوهش برای تز دکترای خود، به کشف جسم های ناشناخته ای در دو کهکشان همسایه ما که ابرهای ماژلان Magellanic Clouds خوانده می شود، نائل آمد. قبلا تصور می شد که این جسم ها ستاره اند؛ ولی او نشان داد که درواقع میغ ها یا سحابی های ویژه ای هستند که توسط ستارگان پرجرم نوزاد به وجود آمده اند. از آن زمان تاکنون بخش عمده ای از فعالیت های وی بر مطالعه این جسم ها متمرکز شده است و نتیجه های پژوهش هایش تاکنون در بیش از صد مقاله علمی به چاپ رسیده اند. دکتر حیدری ملایری رهبر گروهی از اختر فیزیک دانان بین المللی بود که درباره پیدایش ستاره های پرجرم و تاثیر این ستارگان بر محیط پیرامون شان مطالعه می کنند. به ویژه نتایج مطالعات و پژوهش های چند سال اخیر ایشان بر پایه داده هایی است که او با به کار بردن تلسکوپ فضایی هابل، متعلق به ناسا، به دست آورده است. وی در سال 1364 با گذراندن کنکور به گروه اخترشناسان رصدخانه بزرگ اروپا ESO که در کشور شیلی در آمریکای جنوبی قرار دارد، پیوست. اقامت ایشان و خانواده اش در شیلی به مدت هفت سال، تا سال 1371، به طول انجامید. گفتنی است در ضمن فعالیت های پژوهشی اش از 1367 تا 1370، معاونت دپارتمان اخترشناسی رصدخانه اروپایی را هم بر عهده داشت. جرم بیشینه یا ماکسیمم ستارگان یکی از نتایج مطالعات علمی و جالب دکتر حیدری ملایری به شمار می رود. قبلا تصور می شد ستارگان می توانند جرمی تا حدود 500 برابر جرم خورشید داشته باشند؛ اما دکتر حیدری ملایری ثابت کرد که چنین ستاره هایی وجود ندارد و نشان داده است که ستاره های پرجرم تر از 120 برابر جرم خورشید درواقع یک ستاره نیستند، بلکه از گروهی ستاره کم جرم تر تشکیل شده اند که چون بسیار تنگاتنگ هم قرار گرفته اند، آنها را یک ستاره می پنداشته اند. این دستاورد پیامدهای مهمی برای شناخت چگونگی به وجود آمدن ستارگان پرجرم داشته است. نتایج به دست آمده از مطالعات و پژوهش های دکتر حیدری ملایری بارها توسط اطلاعیه های علمی از سوی سازمان فضایی آمریکا ناسا، سازمان فضایی اروپا (ESA)، مرکز پژوهش های علمی فرانسه (CNRS) و رصدخانه پاریس به آگاهی همگان رسانده شده و در رسانه های گوناگون بازتاب جهانی یافته اند. دکتر حیدری ملایری بارها مشاور علمی سازمان های گوناگون پژوهشی اخترشناسی اروپایی و آمریکایی بوده و تاکنون رهبری پایان نامه دکترای اخترفیزیک چندین پژوهشگر اروپایی را بر عهده داشته است. دکتر حیدری ملایری افزون بر اخترشناسی، به زبان شناسی و تاریخ نیز دلبستگی داشت و به ویژه در زبان شناسی تطبیقی و ریشه شناسی زبان های آریایی هند و اروپایی پژوهش بسیار کرده بود. با زبان های پهلوی، فارسی باستان، اوستایی، سانسکریت، یونانی و لاتین آشنایی داشت و درباره حدود 20 گویش زبان فارسی مطالعه کرده بود. همچنین سال ها درباره راژمان (سیستم) ترم شناسی دانشی در زبان پارسی به پژوهش پرداخت. دستاورد این کوشش ها، فراهم آوردن فرهنگ ریشه شناختی اخترشناسی و اخترفیزیک به زبان های انگلیسی- فرانسه- فارسی است. برخی از مسئولیت های دکتر حیدری ملایری عبارت اند از: مشاور علمی سازمان های گوناگون پژوهشی اخترشناسی اروپایی و آمریکایی، محقق گروه اخترشناسان رصدخانه بزرگ اروپا (ESO) در کشور شیلی از 1367 تا 1370، معاونت دپارتمان اخترشناسی رصدخانه اروپایی، رهبری تز دکترای اخترفیزیک پژوهشگران اروپایی».

آنچه خواندید برگرفته از تارنمایی بود که گفته ها و نوشته های اخترفیزیک دان فقید ایرانی را بازنشر می کرد. اما درباره زندگی او نکات ریزی وجود دارد که دانستن آن برای خوانندگان فارسی زبان و از آن مهم تر برای نسل فردای اخترشناسان ایرانی نکته هایی باریک تر از مو دارد.

حیدری ملایری در جهان اخترشناسی

حیدری ملایری اخترفیزیک دانی بود که پیش از رویداد سال 1357 ایران را ترک کرد تا در یکی از بهترین دانشگاه های اروپایی به پژوهش های اخترشناسی بپردازد و چنین کرد. او البته پیش از آن هم در ایران کارهای ارزشمندی را به سرانجام رسانده بود. چندین کتاب ترجمه کرده بود که از میان آنها، سه کتاب ستاره ای به نام خورشید، نوشته جورج گاموف و تنها یک زمین و نورشناخت هنوز هم گاه گاهی در دست کتاب فروشی های دست دوم پیدا می شود. کمتر از دو ماه پیش برای مراسم عروسی یکی از دوستان به رستوران معروف وکیل التجار در جنوب تهران رفته بودم. آنجا کتابخانه ای کوچک هم ساخته اند. کتاب ها را که نگاه می کردم، در نهایت شگفتی کتاب ستاره ای به نام خورشید را در میان کتاب های آنجا دیدم! از مسئول آنجا پرسیدم چنین کتابی اینجا چه می کند؟ پاسخ داد که بخشی از کتاب های بنیان گذار نسل دوم این رستوران معروف است. آن نسل در دهه های 40 و 50 خورشیدی، بسیار کتاب خوان بودند و وجود چنین کتابی نشان از پررنگ بودن آن در میان خوانندگان آن دوره دارد. ملایری تا جایی که من می دانم سفر رسمی دانشی به ایران نداشت، اما با اخترشناسان ایرانی در تماس بود. یکی از اخترشناسانی که از او به نیکی یاد کرده است و هم اینک او هم همچون حیدری ملایری به دانش گستری برای عموم مردم مشغول است، محسن شادمهری است. ملایری در جهان اخترشناسی چند کار مهم انجام داد که بالاتر هم گفته شد؛ اما نکته مهم زندگی او پروژه های بین المللی بود. او اخترشناسی پشت میزنشین نبود، بلکه با گروه های پژوهشی کار می کرد. همین بس که هفت سال را در شیلی زندگی کرده است. دانشمندی که هفت سال را در جایی دور از خانه اش در پاریس بگذراند و بپژوهد، کم نظیر است. اما برای ما ایرانی ها حتی این بخش دانشی استاد ملایری نیست که مانا و ماندگار است. اگرچه کارهای پژوهشی او برای کل اخترشناسان جهان است و نامش در نپاهشگاه پاریس می درخشد. اما هدف من در این یادنامه بیش ازپیش نشان دادن ریسمان محکم او با ایران است و میراث گران بهایی که برای ما به یادگار گذاشته است.

اخترفیزیک دان پارسی گو

زنده یاد حیدری ملایری زبان فارسی را چون جان دوست می داشت. دوست داشتن او نه فقط در ادبیات فارسی بود، بلکه از اندک افرادی بود که خطری بزرگ را حس کرده بود؛ خطر جا ماندن زبان فارسی از روند جهانی دانش. بگذارید خیلی ساده بگویم، او بر این باور بود که زبان فارسی باید همپای دیگر زبان های دنیا که واژگان جدید دانشی را تولید می کند و سپس هر زبانی برای خودش ترجمه می کند، این کار را انجام دهد. در همین ایران خودمان برخی بر این باورند که فارسی زبان شعر و ادبیات است و نیاز نیست واژگان دانشی برای فیزیک و ریاضی و شیمی ساخته شود. بارها هم نوشته ام و نوشته ایم که اینان در هم اندیشی های علمی تا چه اندازه شلخته سخن می گویند و شوربختانه آن را نشانه باسوادی هم می دانند! برخی هم بر این باورند که زبان فارسی توان ساختن واژگان دانشی را ندارد. این دسته هم از شناخت توانایی های شگفت انگیز زبان فارسی غافل اند. یک بار استاد ملایری در درسگفتارهایش به نقل از زنده یاد محمود حسابی، نشان داد که زبان فارسی ده ها برابر زبان عربی توان واژه سازی دارد. بدون هیچ اغراقی در چند سال گذشته، هیچ کس به اندازه استاد ملایری در ساختن واژگان فارسی برای واژگان اخترشناسی و فیزیک کوشا و توانا نبوده است. نویسنده همین مقاله به تازگی با همکاری دوستی دیگر کتابی را با نام «درسنامه جامع مکانیک» ترجمه و چاپ کرده اند که برای برخی واژگان تخصصی آن فقط و فقط حیدری ملایری واژه سازی درست و مبتنی بر اصول زبان شناسی فارسی و دانشی انجام داده بود. حیدری ملایری کار سترگی را انجام داده و آن فرهنگ ریشه شناختی انگلیسی-فارسی-فرانسوی است. این فرهنگ درجه یک و پرکاربرد درواقع فقط معنای واژگان را دربر ندارد، بلکه چراغی را برای فرهنگ و تمدن ایران روشن کرده است. او همواره تاکید داشت که دانش آموزان ایرانی باید با دانش نوین آشنا باشند و کتاب های درسی آنها باید به روزرسانی شود. از سویی آنها باید زبان ملی-میهنی-مادری خود را به خوبی بیاموزند و به آن زبان در مدرسه فیزیک و شیمی بیاموزند. بنابراین چنین کتاب هایی نیازمند واژگان دانشی فارسی است. زبان فارسی چنان تواناست که اگر از سویی با آن می توان شعر و غزل سرود، از سوی دیگر می توان برای واژگان نو در جهان دانش واژه ساخت و البته او همواره تاکید می کرد زبان فارسی باید روی پای خود بایستد و خود را از زیر آوار دیگر زبان ها، همچون عربی و نیز واژگان نامانوس انگلیسی و فرانسوی بیرون بکشد. زبانی که امروزه و در این جهان شتابان نتواند واژگان دانشی بسازد، رو به نابودی خواهد گذاشت. اهمیت زبان فارسی فقط در این نیست که زبان رسمی کشورمان است، بلکه این زبان، ستون فقرات تمدن ایران است. حیدری ملایری همواره تاکید می کرد آنچه نگذاشت ایران در پی یورش های بیگانگان، همچون عرب ها و مغول ها، ویران شود و فرهنگ خودش را از دست بدهد، زبان فارسی بود. امروز هم چنین است. فرزندان ایران باید در کنار آموختن زبان دانشی جهان امروز، انگلیسی، زبان فارسی را نیز هم برای تاریخ و ادبیات و هم برای دانش و فناوری بیاموزند و بتوانند از توانمندی های این زبان برای دانش گستری در ایران و بالندگی بهره جویند. اگر من بخواهم خیلی گزیده و کوتاه بگویم که آنچه استاد ملایری فقید گفته یعنی چه، چنین می گویم: بالندگی زبان دانشی فارسی و توانمندسازی آن یکی از ملزومات توسعه ایران است.

اندیشمند نواندیش

زنده یاد استاد حیدری ملایری، علاوه بر میراث زبانی که برای جوانان دانش دوست و دانش پژوه ایران به یادگار گذاشته است و برای آنها که گوهرشناس باشند، گنجی بزرگ است، یک میراث دیگر هم به یادگار گذاشته است. او اگر از سویی فرزند راستین فردوسی است و زبان فارسی را پاس می دارد، از سوی دیگر فرزند نیک سرشت ابوریحان و ابن سینا است؛ حتی اگر بگویم او فرزند راستین تمام اندیشمندان نواندیش جهان است، درست گفته ام. استاد ملایری، اخترشناس نواندیشی بود. به زبان ساده بسیار خردورز بود و تلاش می کرد به ساده ترین شکل و گویاترین حالت، در درسگفتارهایش خردورزی و نگاه خردمندانه داشتن را به بینندگان و خوانندگان بیاموزد. دانشمندی که چنین دغدغه مردمان سرزمین اش را از هزاران کیلومتر دورتر داشته باشد. من واژه نواندیش را به کار برده ام و به واقع ایشان نواندیش بودند؛ اما درواقع واژه ای که برازنده ایشان است نواندیش خردگراست. خردگرایی در کلام ایشان درخشان بود. او بسیار اندیشه انتقادی داشت و کوشش می کرد به بینندگان جوان درسگفتارهایش بیاموزد که نگاهی موشکافانه و خردگرا داشته باشند. در خردگرایی هم مصلحت اندیش نبود. وقتی به درسگفتارهای وی درباره ایران گوش کنید، خواهید دید که چگونه نگاه پر از مهرورزی و افتخار اما انتقادی و چالشی داشته اند. حیدری ملایری بسیار شفاف اندیش بود و پذیرای انتقاد. او حتی درباره زبان فارسی که به آن عشق می ورزید هم انتقادهای سازنده اش را دریغ نمی کرد. گفتاری یک ساعته درباره زبان فارسی دارد که در آن هم از توانمندی زبان فارسی می گوید و هم از محدودیت های آن و البته راهکارهایی هم ارائه می دهد. حیدری ملایری بیش از هر چیزی دوست داشت خردورزی را بیاموزاند و نشان دهد نگاه درست دانشی به پدیده ها چگونه می تواند یاریگر جوانان باشد. در درسگفتارهایش همواره از اهمیت پدیده نوزایی در جهان می گفت و تاثیر آن بر جهان.

میراث حیدری ملایری برای نسل فردای ایران

امروز و درحالی که در نوشتن این یادنامه بارها بغض گلویم را فشرد و از اینکه دیگر صدای گرم و گیرای محمد حیدری ملایری را نخواهم شنید و هرگز دیگر از او نوشته ای دریافت نخواهم کرد، می خواهم این نوید را هم بدهم که او برای نسل فردای ایران میراث خوبی برجای گذاشته است. در آستانه نوروز هستیم و اگرچه اندوه بزرگی است که دیگر ایشان در میان ما نیستند، اما او چنان به فرهنگ ایران دلبسته بود که یکی از پژوهش های درجه یک را درباره گاه شمار ایرانی انجام داد. مقاله ایشان به راحتی در دسترس است و ای کاش کوشش او درباره گاه شمار ایرانی و ظرافت هایش در کتاب های درسی فرزندان این مرزوبوم بیاید. او سه میراث مهم برجای گذاشته است. نخست اینکه نشان داد می توان دانشمندی بین المللی بود، در بزرگ ترین نپاهشگاه ها یا آزمایشگاه های دینا کار پژوهشی کرد و هم زمان برای بالندگی ایران کوشید. خودمان را فریب ندهیم. ایرانیان نامدار در شاخه های گوناگون دانشی کم نیستند؛ اما چند درصد آنها از آنچه می دانند، نه به اندازه حیدری ملایری، یک دهم او، برای نسل جوان ایران نوشتار و درس نامه تولید کرده اند یا برای ایرانیان کتاب و مقاله به زبان فارسی نوشته اند. زنده یاد ملایری به درستی دریافته بود که زبان فارسی که ستون بلند فرهنگ ایران است، باید خود را با دانش روز هم آوا کند و به همین خاطر در زمینه ای که توان و تخصص داشت، دست به کاری بزرگ زد. فرهنگ ریشه شناختی او در نوع خودش کاری ماندگار است و من امید بسیار دارم اخترشناسان نسل بعدی ایران، در کنار فیزیک و اخترشناسی، چنان آموزش ببینند و تربیت شوند که راه او را ادامه دهند. میراث دیگر او گسترانیدن اندیشه خردورزانه بود. درس خواندن در دانشگاه و دانش آموختگی الزاما به خردورزی افراد منتهی نمی شود. او در تمام سال هایی که در نپاهشگاه پاریس بود، کوشش بسیار کرد تا جامعه ایران را با چگونه خردمندانه اندیشیدن آشنا کند. حالا اخترفیزیک دان نام بردار ایران، محمد حیدری ملایری در آرامگاه معروف پاریس، در خاک خفته است، اما شک ندارم که میراث او چراغ روشنی برای فرداهای ایران عزیزمان است. یاد و نامش جاودان باد و به امید روزی که جامعه دانشی ایران از او آنچنان که سزاوار قدرشناسی و ارج نهادن به فرزندان راستین میهن است، قدردانی کند و نامش را زنده نگه دارد. سخن پایانی ام این است که آرزو دارم در ایران چندین و چند مدرسه باشند که در سر در آنها نام او بدرخشد و از آن مدرسه ها فرزندان برومندی همچون ایشان برای ایران عزیزتر ازجانمان تربیت شوند.