آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۴۵۱۹
صفحه اول
۱
سرمقاله

لبخند نسیم کوی دوست

سید مصطفی هاشمی طبا

یکی از روزنامه های صبح تهران تحت عنوان «ایران خوش خبر» نوشته است «شش خبری که روز گذشته لبخند را به چهره ایرانی ها نشاند». شش خبر روزنامه مذکور هرچه باشد و در هر اندازه و ابعادی باشد البته خوشایند است مثلا اگر به جای کشف ذخیره 5,8میلیون تنی لیتیوم کشف 5,4 میلیون تنی هم اتفاق افتاده بود بازهم خوشحال کننده بود. اما حقیر تنها به خاطر این شش خبر خوشحال نشدم بلکه بیشتر به خاطر اینکه برخی خبرهای ذکرشده در گذشته که خبر بد محسوب می شد اینک خبر خوب تلقی می شود شادمان شدم. یعنی تغییر ماهیت و نگرش به خبرها اتفاق افتاده و در حقیقت این تغییر نگرش خبر خوش بهتری است. حال می خواهیم بدانیم آیا خبرهای خوش دیگری هم در راه است؟ شاید جای تعجب باشد که افراد و گروه هایی که خبرهای خوش آنها چنان بود تغییر تعبیر داده اند زیرا در عالم وجود کم نیست نگرش هایی که به راحتی عوض می شود و تنها شجاعان هستند که آن را بیان می کنند و الا چه بسیار آدم های دگراندیش هستند که تظاهر به مسلمانی می کنند اما جرئت ابراز عقیده ندارند. اگر این حرف ها ثقیل است بد نیست که به یکی، دو مورد از شش خبر خوش اشاره ای داشته باشیم تا موضوع خط خود را پیدا کند و شاید ادامه این نوع خبر خوش دادن موجب انبساط خاطر بیشتر ملت ایران شود. اول اشاره ای به ازسرگیری روابط دیپلماتیک ایران و عربستان تحت زعامت یا پادرمیانی چین و آقای شی بکنیم. نگارنده البته که این خبر را خوش می دارد زیرا رابطه بین دو کشور مسلمان (حال قرائتشان از اسلام هرچه می خواهد باشد) باید برقرار باشد اما یادمان نرفته که در قطع رابطه فی مابین بسیاری خوشحالی می کردند و آن را خبر خوش می خواندند زیرا حکام جور و وهابی عربستان قابل ارتباط نبودند. در همان زمان که مرحوم هاشمی رفسنجانی و ملک عبدالله روابط حسنه برقرار می کردند، مخالفان که اینک رابطه را خبر خوش می شمارند تا چه اندازه به ایشان اهانت کردند و بعد هم همین اتفاق درباره رئیس جمهور وقت، محمد خاتمی، روی داد و گفتند میلیون ها دلار از عربستان پول گرفته تا براندازی کند. خب این استحاله بسیار مبارک است و نشان می دهد که خبرهای خوش دیگر هم می تواند در راه باشد. مثل خبر توافق درباره برجام که حالا اگر توافق شود خبر خوب خوانده می شود. اما در رابطه عربستان و ایران که البته خبری خوش است، خبر خوش دیگری هم که قبلا ناخوش بود وجود دارد و آن هم تضمین امنیت انرژی در خلیج فارس است. قبلا خبر خوش آن بود که تنگه هرمز را می بندیم، حالا خبر خوش آن است که تضمین می دهیم تنگه هرمز را نبندیم و تضمین تامین انرژی را بدهیم. خبر خوش دیگر از خبرهای شش گانه ذکرشده این است که در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطع نامه ای علیه ایران صادر نشده است. قبلا می گفتیم بگذارید آن قدر قطع نامه صادر کنند تا قطع نامه دانشان پاره شود و صدور چنین قطع نامه هایی را موجب استقلال دانش هسته ای و رهایی از قید و بندها و تعهدات ایران می دانستیم اما حالا عدم صدور قطع نامه را خبر خوش برای مردم می دانیم. مصوبه مجلس پس از خروج آمریکا از برجام و الزام مشروط دولت به خروج از پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (ان پی تی) یک خبر خوش و شعف انگیر برای مردم تلقی می شد و یقینا اگر چنین شود با تلقی جدید قطع نامه احتمالی شورای حکام خبری بد خوانده خواهد شد. اینکه خبرهای خوش لبخند به چهره ایرانی ها بنشاند، بسیار پسندیده و مستحسن است و مردم هم منتظرند و امیدوار ولی مسئله این است که آیا این خبرهای خوش تداوم دارد یا در عمل با شکست روبه رو می شود؛ مثلا آیا دولت تحمل گروه فشار را دارد گروه های فشار داخلی مخالف با رابطه با عربستان و گروه های فشار خارجی مثل صهیونیست ها و نیز رفتار متکبرانه و سنگدلانه عربستان با مخالفان و شیعیان قطیف عربستان؟ از طرفی وقتی این خبرها خبرهای خوش تلقی می شود به رسم قیاس، ناخودآگاه این اندیشه به ذهن متبادر می شود که آیا خبر رابطه با آمریکا خبری خوش برای ملت است. اشکال کار کجاست؟ وقتی واقع بینی را کنار می گذاریم و افراطی گری می کنیم به ورطه سقوط نزدیک می شویم. افراط در نگاه به یک پدیده جاری موجب ازدست رفتن موفقیت ها و امکانات می شود و چنین می شود که گاه آن قدر به عقب می رویم که از پشت بام سقوط می کنیم، درحالی که اشیا از زوایای مختلف اشکال متفاوت دارند و اگر ضرب المثل «عیب او گرچه بگفتی هنرش نیز بگوی» را به کار بندیم، از دام افراط و تفریط رها خواهیم شد و واقعیت را به همان شکل حقیقی خواهیم دید. اما هیچ یک از اینها برای ما ایرانیان نمی تواند خبری خوش تلقی شود، این امور، اموری گذرا و حسب شرایط زمان است و معمولا نقش واکنش های شیمیایی برگشت پذیر را دارند، درحالی که امروز سرزمین ما به سرنوشت واکنش های شیمیایی بازگشت ناپذیر دچار شده است. برای ما خبر خوش آن است که روند تکیده شدن سرزمینمان را متوقف شده بدانیم و برای آن اندیشه کنیم و این ممکن نمی شود مگر آنکه در آستانه سال نو و احیای طبیعت، فرموده حافظ را به یاد داشته باشیم که نسیم باد نوروزی همواره از سوی دوست می وزد و این ادراک را در خود زنده کنیم که تنها با مدد از آن، چراغ دل و اندیشه ما می تواند برافروخته شود و نوروز ما، روزی نو برای سرزمینمان و به تبع از آن برای ملت ما باشد.

حلول سال نو شمسی و رمضان، بر همه هم وطنان مبارک باد.