آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۴۵۱۹
صفحه اول
۱
یادداشت

مصلحت عمومی در شهر

ترانه یلدا

از شما سپاسگزارم که در لابه لای مطالبی که به نیت حل مسائل جاری بافت قدیم شهر شیراز هر هفته در اینجا می نویسم، به اصول عام حاکم بر شهر و شهرداری و شهرسازی توجه می کنید. من اینها همه را از دیگران آموخته ام و همچنان می آموزم. همین دو، سه روز پیش دوستی در مطلبی کوتاه و وزین درباره فلسفه و اندیشه ایرانی نوشته بود که در غرب و در اواخر قرون وسطی قدیسی موفق می شود این ایده را جا بیندازد که مفهوم «مصلحت عمومی» باید در حوزه سیاسی نیز وارد شود تا اندیشه یونانی-غربی، جنبه حقوقی نیز پیدا کند و آنچه برای جامعه شهری تصمیم گرفته می شود، بتواند نزد عموم نیز مقبول بیفتد. یعنی «آنچه به مصالح عامه مربوط می شود، باید از سوی عامه نیز مورد تصویب قرار گیرد». در ادبیات خودمان هم خاقانی را داریم که 500 سال پیش چنین سروده است: خاص را در آستین پرورده اید/ عام را در آستان یاد آورید؛ که البته خواهش می کند و نه تکلیف. حال باید دید آیا آنان که بر مسند تصمیم گیری برای ایجاد تغییرات کالبدی در شهرهای ما تکیه زده اند، متوجه این ضرورت هستند؟ و از آن مهم تر، آیا کسانی که دست اندرکار خرید و فروش املاک برای توسعه معابر ریز و درشت و ایجاد زیرگذر و روگذر و... هستند، اصلا متوجه اند که این اقدامات برگشت ناپذیر است؟ و اگر بخواهند ارزشمندترین بافت های تاریخی را دستخوش این تغییرات کنند، ممکن است دعای خیر هیچ کس را به این کارشان جلب نکنند؟

بر همگان روشن است که منفعت عمومی زمانی حاصل می شود که همه در درازمدت از بودن در شهر و تغییرات کوچکی که در آن اتفاق می افتد، راضی باشند و میزان استقبال عمومی مردم شهر از فضاهای جدید شهری است که میزان این رضایتمندی را نشان می دهد. در ضمن، ما از کهن ترین ملل دنیا هستیم و «هویت ایرانی» در طول هزاره ها خود را در آداب زندگی و شهرنشینی ما نشان داده است و چیزی نیست که بخواهیم یک شبه آثار آن را محو و نابود کنیم و اگر در چند دهه اخیر، به خاطر ندانم کاری بسیاری از آثار ارزشمند ساخته شده در طول تاریخ در شهرهایمان را تخریب کرده ایم، خوب است تجدیدنظر کنیم و با قبول اشتباهات قبلی، رویه ای جدید را برای حفظ هویت آنچه مختصرا از شهرهای قدیم مان باقی مانده است، اتخاذ کنیم. خانه های واقع شده در بافت های قدیم شهرهای ما، فقط ملک طلق مالکان و صاحبان جدید و توسعه گرانی که با زور و با تحت فشار قرار دادن ساکنان اقدام می کنند، نیستند؛ بلکه منفعت عمومی و مصلحت عمومی در حفظ آنان نهفته است. این مصلحت عمومی را بزرگان و تصمیم گیران قوم می دانند و خوب است اعلامش کنند تا همه بدانند.

از زاویه ای دیگر، باید اذعان کرد با ورود زندگی مدرن به شهرها و انفجار جمعیت، چاره ای هم در تغییر چهره شهرها نبوده است. زمانی که هوس مان در شهر پاریس به بهانه بهداشت عمومی و تسلط امنیتی بر شهر، بلوارها را با خطوط راست کشید و چهره شهر را دگرگون کرد یا رضاشاه همان کار را در تهران و دیگر شهرهای کشورمان انجام داد، دلایل و بهانه ها زیاد بودند و توسعه داشت چهارنعل به جلو می تاخت. اما بعدها، زمانی که گردشگری نزد بسیاری از ملت های دنیا مانند ایتالیا و فرانسه در غرب و ترکیه و شرق دور به یکی از پایه های اقتصاد کشور تبدیل شد، دیگر همه به خود آمدند که اتفاقا تمام کاراکترهای اصیل و فرهنگی شهرها هستند که جذاب اند و گردشگر را به این شهرها می کشانند. بگذریم از زیارت که خود مقوله بسیار مهم دیگری در دل حوزه گردشگری است و باید با مطالعه دقیق و موشکافانه برنامه ریزی شود و به اجرا درآید. بنابراین، علی رغم رویه مدرن زندگی در کلیت آن، مصلحت و منفعت عمومی شهرها در درازمدت ایجاب می کند که مکان های خاطره انگیز و بافت های شهری ای که این مکان ها در آن جای محصورشده و معنادار خود را دارند، حفاظت شوند و کل آن مجموعه ها بتوانند دست به دست هم، آن حالت و هویت خاص و منحصربه فرد را برای هر مکان تاریخی تداعی کنند.

پس درمورد شیراز و بحرانی که برای تخریب بافت قدیم اطراف آن پیش آمده، می توان چنین نتیجه گرفت که ما نباید این یادگارهای هویتی خود را به باد تخریب دهیم؛ بلکه باید با عقل و درایت و صبر و خرد با این محیط های مقدس شهری روبه رو شویم. از متخصصان مرمت شهری و شهرسازی بخواهیم فضاها را با رعایت اصول فرهنگی خودمان تغییراتی کوچک ولی کارساز دهند و تنها در جهت «احیای خردمندانه بافت» پیشنهاد و اجرا کنند.

اگر مسئولان تصمیم گیر ما به سنت واقعی و اصیل مان توجه داشته باشند، خواهند دید که مصلحت و منفعت عمومی هر دو، در حفاظت از بافت 360هکتاری اطراف حرم شاه چراغ و اقدام بر اساس مطالعات و طرح های موجودی است که بیش از 150 بنای ثبت شده تاریخی و بیش از هزار بنای واجد ارزش را در این بافت شناسایی کرده اند و می توانند با همراهی و همگامی خود مالکان، گام در «مرحله احیای بافت» بگذارند. قبلا عرض کرده بودم که اولین گام توقف تخریب است.