آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۵۴۵۰
صفحه اول
۱

دیروز چهارمین روز هوای پاک پایتخت در طول سال 1401 بود

زیبایی هوای پاک و ابری تهران

در آخرین جمعه سال، هوای پایتخت «پاک» شد. طبق گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا وابسته به شهرداری تهران، پیش از ظهر دیروز، شاخص آلایندگی هوای تهران 66 بود که به دنبال وزش باد از حوالی ظهر، این شاخص تا عصر به 42 رسید و در مجموع، هوای دیروز تهران در وضعیت پاک قرار گرفت. این چهارمین روز هوای پاک تهران از ابتدای امسال تا روز 26 اسفند بود. طبق گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا، در روزهای 6 و 7 فروردین و 15 بهمن امسال هم شاخص آلایندگی هوای تهران کمتر از 50 بود و هوای تهران در این روزها هم به وضعیت «پاک» رسید. به استناد اعداد اعلام شده در شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، پایتخت در سال جاری و در طول 362 روز از اول فروردین تا 26 اسفند، 4 روز هوای پاک (آلاینده با شاخص صفر تا 50) 189 روز هوای قابل قبول (آلاینده با شاخص 51 تا 100) 132 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس (آلاینده با شاخص 101 تا 150) 34 روز هوای ناسالم برای همه گروه ها (آلاینده با شاخص 151 تا 200) 2 روز بسیار ناسالم (آلاینده با شاخص 201 تا 300) و 2 روز خطرناک (آلاینده با شاخص 301 تا 500) داشته که در مقایسه با کیفیت هوای پایتخت در سال 1400، تعداد روزهای با هوای پاک در فاصله اول فروردین تا 26 اسفند در سال جاری بیشتر بوده اما در عوض، در سال 1400 هیچ روزی هوای تهران در وضعیت بسیار ناسالم یا خطرناک قرار نگرفت که متاسفانه در سال جاری، پایتخت نشین ها 4 روز هوای بسیار ناسالم و خطرناک نفس کشیدند. طبق این گزارش، تهران در سال 1400، 2 روز هوای پاک، 246 روز هوای قابل قبول، 108 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس، 6 روز هوای ناسالم برای همه گروه ها داشته و البته روزهای با هوای بسیار ناسالم و خطرناک در سال 1400، صفر بوده است. همچنین طبق گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور، دیروز 12 شهرستان استان تهران هوایی در وضعیت پاک یا قابل قبول داشتند و کمترین آلودگی در شهر قدس بود که شاخص آلایندگی ازن O3 در این شهرستان تا ظهر دیروز عدد 33 بود و بیشترین آلودگی هم در قرچک ثبت شد که شاخص آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون به عدد 85 رسید. طبق گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا، روز پنجشنبه و به دنبال بارش باران، هوای تهران با شاخص آلایندگی کمتر از 100 و با نوسان بین 64 تا 69 به وضعیت قابل قبول رسید و از غلظت ذرات معلق تا حد قابل توجهی کاسته شد. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران دیروز اعلام کرد که در روز شنبه 27 اسفند ماه، به دنبال کاهش نسبی شدت وزش باد و همزمانی افزایش تردد خودروها در این ایام پایانی سال، بر میزان غلظت آلاینده ها افزوده خواهد شد و کیفیت هوا در پاره ای از مناطق پرتردد کاهش می یابد اگرچه که در طول روز، وزش باد موثر از تجمع آلاینده ها جلوگیری خواهد کرد و افزایش تدریجی شدت وزش باد از نیمه های امروز، باز هم هوای تهران را به وضعیت قابل قبول بازمی گرداند.