آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۸۱۵۲
صفحه آخر
۱۶

سخن روز

منبع: غرر الحکم: ح4066

امام علی علیه السلام: هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد، نیکویی عبادت را در دل او افکند.