آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۸۱۵۲
صفحه آخر
۱۶
نشر

برای بهار جان و جهان

معرفی یک کتاب برای نوروز

آزاده جهان احمدی (منتقد ادبی)

در واپسین روزهای سال 1401 مایلم تا برای شما از کتابی بگویم که در تلاقی بهار جان(ماه مبارک رمضان) و جهان برای مطالعه بایسته است.

کتاب «قاف» که به قلم یاسین حجازی تدوین شده، اثری است که در آن زندگانی رسول خدا، حضرت محمد مصطفی(ص)، براساس سه متن کهن فارسی روایت می شود. «تفسیر سورآبادی»، «سیرت رسول الله» و «شرف النبی» سه منبع حجازی در تدوین این اثر بوده است که زندگانی رسول اکرم(ص) را از تولد تا رحلت روایت کرده است. حجازی که سه سال برای تدوین این اثر زمان صرف کرده، تلاش کرده است زندگانی آخرین فرستاده خدا بر ساکنان زمین را در یک سیر تاریخی و خطی روایت کند.

بسیاری از منتقدان، آثار حجازی را یک نوع «کولاژ» موفق می دانند که با استفاده از تصویرها، پاره ای از یک نامه یا گفت وشنودها و کنار هم قرار دادن آنها داستان را نگاشته است. هرکدام از خرده داستان ها تکه ای از یک «کولاژ» است که از چیدن و کنار هم گذاشتنشان می توان اصل واقعه را فهمید و یکپارچه کولاژ را دید. کتاب هایی که منابع این چنین اثری بوده اند، آنچنان درگیر اسناد و توضیح و تحلیل بوده اند که به مخاطب اجازه نمی دهند داستان را به خوبی دریافت کند. کتاب «قاف»، چنانکه ویراستار در آن ذکر کرده است، از دو هزاره پیش از میلاد مسیح در مصر شروع می شود و با کابوس نیمه شب سال 680 میلادی به اتمام می رسد. حجازی در تدوین این اثر دو نکته را در نظر داشته است؛ نخست آنکه در هر سه اثر کهن، تنها زندگانی پیامبر اکرم(ص) را دنبال کند و دیگر آنکه، از تمام متن سه کتاب فقط عناصر دراماتیک را جدا کند.

حجازی در این کتاب تاکید کرده است که «قاف»، تمام زندگی آخرین پیامبر خدا(ص) را در خود ندارد. «نخست به این دلیل که سه کتاب کهنی که مبادی این بازخوانی بود، تمام سیره پیامبر را در خود نداشت. دوم اینکه سیره پیامبر- شوربختانه- سیره ای مخدوش است. نمی توان هرچه را ذیل سیره آمده است- اگرچه مشهور- به حقیقت گرفت و مسلم پنداشت.» سوم اینکه؛ ویراستار تنها در کار آوردن عناصر دراماتیک هر واقعه بوده است، نه تمام وقایع یا حتی تمام یک واقعه.

«قاف» از چند منظر کتابی خواندنی و البته متفاوت درباره رسول خدا(ص) است که طی چند سال گذشته منتشر شده است. منابعی که حجازی از آنها برای روایت زندگانی حضرت محمد(ص) بهره برده، هم از نظر تاریخ نگارش و هم از منظر سبک و سیاق نوشتن در خور توجهند.

از سوی دیگر، منابعی همچون «تفسیر سورآبادی»، گذشته از اهمیت بحث تفسیری آن، به لحاظ متنی نیز حائزاهمیت است. این تفسیر را که از آن با عنوان «تفسیر التفاسیر» یاد می شود، ابوبکر عتیق نیشابوری در قرن پنجم نوشته است و به اقتضای سبک رایج در آن دوران، ساده و سلیس است. کتاب عتیق نیشابوری را اولین تفسیر ادبی قرآن معرفی می کنند. نوع نثر در «تفسیر سورآبادی» از عالی ترین نمونه های نثر فارسی دری است که پر است از لغات و اصطلاحات فارسی که نویسنده برای عبارت و ترکیبات قرآنی انتخاب کرده است.