آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۸۱۵۲
اجتماعی
۱۴

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش در گفت و گو با «ایران»عنوان کرد

آموزش و پرورش معلمان نباید رها شود

تحول در نظام آموزش و پرورش، ابعاد مختلفی را دربرمی گیرد که می توان مهم ترین وجه آن را، تحول در رویکرد مدیران این وزارتخانه نسبت به معلمان دانست. در همین راستا صادق ستاری فرد، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، به بیان نقاط محوری تحول در خصوص معلمان پرداخت و به «ایران» گفت: ما در بعضی موارد، معلم را در دوره های یک ساله یا چندساله در دانشگاه فرهنگیان تربیت می کنیم و بعد آنها را برای 30 سال رها می کنیم. یا در بهترین حالت، ممکن است دوره های ضمن خدمت کم کیفیتی را برگزار کنیم و به این دلخوش باشیم که فرم کار را رعایت کرده ایم و کارهایی انجام شده است. اما چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که این دوره ها چقدر اثربخش بوده و چقدر توانسته به ارتقای توانمندی ها و کارآمدسازی آموزشی و پرورشی و بهبود چرخه یادگیری و یاددهی کمک بکند؟

وی در ادامه بیان کرد: همچنین این سوال مطرح است که آیا ما در طول سال این را بررسی می کنیم که نقاط قوت و ضعف معلمان چیست تا بتوانیم در جهت ارتقای آنان قدم برداریم و بر آن اساس دوره های توانمندسازی و ارتقای توانمندی های معلمان را دنبال کنیم؟ مورد بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد، لزوم توجه به تربیت تمام ساحتی معلمان است. اگر یک دانش آموز از معلم ریاضی در مورد یک مساله سیاسی، اجتماعی سوال پرسید، او نباید بگوید که نمی دانم و بروید از معلم علوم اجتماعی بپرسید. معلم باید بتواند به پرسش ها و ابهامات اصلی دانش آموزان پاسخ دهد و این روحیه پرسشگری را در آنان تقویت کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه به لزوم تربیت مدیر مدرسه اشاره کرد و گفت: درخصوص مدیر مدرسه نیز ما باید مدیران شایسته تربیت کنیم چراکه ستون تحول، مدیر مدرسه است. اگر ما می خواهیم تحول اجرایی شود، باید به سمت انتخاب بهترین و شایسته ترین معلمان به عنوان مدیر مدرسه حرکت کنیم. در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان نیز این مساله مطرح شده که یکی از وظایف این دانشگاه، تربیت مدیر مدرسه است اما برای این امر تلاشی نکرده ایم. از طرفی نباید در کار مدیر مدرسه مداخله بیش از حد کنیم و مدیران را در جایگاهی قرار دهیم که دائما از پاسخگویی بترسند. البته اختیاراتی که در حال حاضر مدیر یک مدرسه از آن برخوردار است، حتی از اختیارات یک مدیرکل نیز بیشتر است. اما در بعضی موارد قانون چنان سفت و سخت جلوی مدیران را گرفته است که اجازه تحرک به آنان داده نمی شود و اگر تحرکی نباشد، تحولی نیز اتفاق نخواهد افتاد.

ستاری فرد در تشریح اشکالات شیوه فعلی ساماندهی معلمان گفت: بعد از تربیت معلمان، باید بتوانیم معلمان را بر اساس یک نظام عدالت محور ساماندهی کنیم. ما به معلمان می گوییم که خودتان بر اساس امتیاز، محل تدریس تان را انتخاب کنید. خب در چنین شرایطی طبیعتا معلمی که بالاترین امتیاز را دارد، بهترین منطقه را انتخاب می کند و در مدارسی که در حاشیه شهر یا در منطقه مرزی، یا در منطقه روستایی یا عشایری قرار دارند، کمبود معلم وجود دارد و معلمان باکیفیت هم به آنجا نمی روند. در این شرایط پیوسته مجبور می شویم که سرباز معلم جذب کنیم و به روش هایی رو بیاوریم که مرسوم است اما مطلوب نیست. طبیعتا این شرایط ما را از تحول و تربیت تمام ساحتی دانش آموزان دور می کند و با این روش ها نمی توانیم ادعا کنیم که در حال حرکت به سمت اجرای سند تحول هستیم.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، در پایان به مساله نگهداشت معلمان اشاره کرده و گفتند: در قدم بعدی نیز مساله جذب و نگهداشت این معلمان اهمیت دارد. بهترین معلمان ما، زمانی که مدرک دکتری می گیرند دیگر در این ساختار نمی مانند. ما چه مشوق هایی را پیش بینی کرده ایم تا بهترین معلم ها پیش ما بمانند و بهترین افراد جامعه آموزش و پرورش را انتخاب کنند؟ یا چه مشوق هایی را پیش بینی کرده ایم تا بهترین معلمان، نیازمندترین و محروم ترین نقطه و مدرسه را انتخاب کنند؟ ما باید به سمت برنامه ریزی مناسب برای تحقق اهداف تحولی در حوزه نیروی انسانی، که معلم در محوریت آن قرار دارد، حرکت کنیم.