آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۲۳۲۶۷
اخبار کشور
۳

هدیه به خوانندگان

آیت الله خوشوقت(ره): همه قرآن حرفش این است، همه نهج البلاغه حرفش این است و همه روایات هم حرفشان این است که آدم را به عمل به دستور خدا دعوت کنند.