آرشیو شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۲۳۲۶۷
اقتصادی
۴

امسال با همت دولت صورت گرفت: اشتغالزایی برای 100 هزار نفر با احیای 4200 واحد اقتصادی

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: 4200 واحد اقتصادی امسال به چرخه تولید برگشت و برای حدود 100 هزار نفر از این طریق به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی شد.

به گزارش روابط عمومی نهضت احیای واحدهای اقتصادی، سید امیرحسین مدنی، درباره صنعت احیا و تجدید ساختار واحدهای اقتصادی اظهار داشت: برای اشتغالزایی تمرکز بر واحدهایی که معطل مانده، تعطیل یا با نصف یا یک سوم ظرفیت اسمی در حال فعالیت بودند احیا شدند و این نهضت کماکان ادامه دارد. در حال حاضر این دیدگاه ایجاد شده که احیا واحدهای تولید برای کشور ضروری است چرا که داشته های کشور را می توان با رویکردهای جدید استفاده و مسائل واحدهای تولید را حل کرد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور که نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی است با بیان اینکه 67 حدود هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل داریم، افزود: واحدهایی در تملک بانک ها بوده اما راکد هستند به همین خاطر از بانک ها درخواست کرده ایم که این واحدهای اقتصادی را احیا کنند یا آنها را به احیاگر واگذار کنند.

مدنی با اشاره به دلایل تعطیلی واحدهای اقتصادی در کشور گفت: 17 درصد دلیل رکود و تعطیلی بنگاه های کشور به خاطر قدیمی بودن فناوری، 50 درصد تامین مالی و 12 درصد به دلیل مشکلات بازار است. البته در برخی موارد همه این مشکلات یا بخشی از آنها را داشته اند. وی با بیان اینکه2900 احیاگر شناخته شده در کشور در حال فعالیت هستند، افزود: برای تامین مالی واحدهای تولید علاوه بر آورده خود احیاگر، از ابزارهای بورس و بانک مرکزی نیز کمک گرفته می شود. البته 4200 واحد اقتصادی نیز امسال به چرخه تولید برگشته و برای حدود 100 هزار نفر از این طریق به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی شده و این مهم با کمک دستگاه های در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدمات صورت گرفته است.

ایجاد 16 هزار شغل در تعاونی ها

همچنین به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 888 طرح تعاونی در بخش های تولیدی، خدمات، توزیعی و مسکن به بهره برداری رسید. «مهدی مسکنی»؛ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که با افتتاح 888 طرح تعاونی برای 16 هزار و 264 نفر فرصت شغلی ایجاد می شود، ادامه داد: 572 طرح (معادل 64 درصد) در حوزه تولید، 264 طرح در بخش های خدمات و سایر توزیعی(معادل 30 درصد) و 52 طرح در حوزه مسکن(معادل شش درصد) به بهره برداری رسید.

وی افزود: در مجموع در طرح های افتتاحی حدود 5031 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته که از این مبلغ حدود 2014 میلیارد تومان(معادل 40 درصد کل) در طرح های تعاونی های تولیدی، 1639 میلیارد تومان(33 درصد) در طرح های خدماتی و سایر توزیعی و 1378 میلیارد تومان در طرح های مسکن(معادل 27 درصد) سرمایه گذاری شده است.

معاون امور تعاون با بیان اینکه مجموعا 79 درصد اشتغال حاصل از طرح های مورد بهره برداری قرار گرفته در بخش مولد و به صورت پایدار ایجاد شده، ادامه داد: تعاونی های اشتغال زای تولیدی با تعداد 8924 نفر(55 درصد) شاغل، طرح های افتتاح را به صورت پایدار ایجاد نموده اند و تعاونی های خدماتی و سایر توزیعی برای 3866 نفر(24 درصد) شغل دائمی و مولد ایجاد می کنند.

مسکنی افزود: سرانه سرمایه گذاری به ازای ایجاد هر شغل موقت(تعاونی های مسکن) 395 میلیون تومان و به ازای هر شغل پایدار(تولیدی، خدماتی و سایر توزیعی) 286 میلیون تومان می باشد. هر طرح به طور متوسط 18 شغل ایجاد می کند که متوسط ایجاد شغل به ازای هر طرح در تعاونی های تولیدی 16 نفر، مسکن 67 نفر(به صورت موقت) و خدمات و سایر توزیعی 14 نفر است.